Blog

Zasady konstruowania programu terapeutycznego

ZASADY KONSTRUOWANIA PROGRAMU TERAPEUTYCZNEGO. Cz III

 

Justyna zostanie objęta terapią pedagogiczną w poradni psychologiczno – pedagogicznej. Konstruując dla niej program terapeutyczny wzięłam pod uwagę wyniki diagnozy psychologiczno – pedagogicznej, a także informację uzyskane od matki oraz samej Justyny. Program ten oparty jest na zasadach postępowania z dzieckiem dyslektycznym.
I zasada – Możliwie pełna indywidualizacja doboru środków oddziaływania
II zasada – Stawianie zadań dostosowanych do możliwości uczennicy i zapewnienie warunków do prawnego wykonywania ćwiczeń
III zasada – Powolne i systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych
 Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.
Shopping Cart