Blog

Zajęcia logopedyczne

Jestem nauczycielem języka polskiego. Wzbogaciłam swój warsztat pracy, kończąc studia podyplomowe z logopedii. Połączenie wiadomości z języka polskiego i logopedii pozwala mi na satysfakcjonującą pracę w szkole.

W każdej klasie można spotkać uczniów a wadami wymowy. Niektórzy z nich uczęszczają do gabinetów logopedycznych. Z moich obserwacji wynika, że najwięcej problemów mają uczniowie z różnicowaniem głosek szumiących i syczących oraz głoską „r”.

Chciałabym zapoznać czytelników ze scenariuszami zajęć, które pomogą wyeliminować te trudności. Są w nich proste zadania, zabawy i ćwiczenia, mające na celu wyrobienie sprawności i precyzji ruchów oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych. Wyćwiczenie tych sprawności sprawi, że uczniowie będą mówić starannie, z wyraźną artykulacją, odpowiednim akcentem i intonacją (oczywiście są to wybiórcze osoby). Ćwiczenia te można wykorzystywać nawet jako przerywniki w czasie trwania zajęć lekcyjnych, np. ćw. oddechowe bądź ćwiczenia usprawniające aparat mowy.

Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.

Shopping Cart