Blog

Zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia

Częstość występowania wad rozszczepowych twarzy to średnio 1,6 – 2/1000 żywo urodzonych dzieci. W Polsce rodzi się z nią około 800 dzieci rocznie. Istnieją różnice występowania rozszczepów związane z płcią. Rozszczepy wargi lub rozszczepy wargi i podniebienia występują częściej u chłopców, izolowane rozszczepy podniebienia u dziewcząt. Rozszczep wargi i/ lub podniebienia stanowi 65% wrodzonych anomalii rozwojowych twarzoczaszki, co stawia tę wadę na pierwszym miejscu pod względem częstości występowania w tej grupie zaburzeń.

„Rozszczep” to zaburzenie rozwojowe w budowie ponadkrtaniowych narządów mowy. Można wyróżnić rozszczep wargi, rozszczep wargi i wyrostka zębodołowego, rozszczep podniebienia oraz rozszczep wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia.

Rozszczepy podniebienia podniebienia różnią się umiejscowieniem, rozległością i szerokością szczeliny. Najczęściej spotykane rodzaje to:

  • rozszczep wyłącznie podniebienia miękkiego i języczka,
  • rozszczep podniebienia miękkiego i twardego bez rozszczepu wargi,
  • rozszczep podniebienia miękkiego, twardego i szczęki po jednej stronie, któremu towarzyszy również rozszczep wargi po tej samej stronie,
  • rozszczep podniebienia miękkiego i obustronny rozszczep podniebienia twardego, wyrostka zębodołowego i wargi górnej,
  • zespół Pierre Robina – rozszczep podniebienia, któremu towarzyszy cofnięcie dolnej szczęki i zapadanie się języka do gardła.

Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.

Shopping Cart