Blog

Wpływ zabawy na rozwój osobowości dziecka

\”Dziecko jest po to, aby się bawić\”.
Clapared

Zabawa jest swoistą działalnością dziecka, rozwija aktywność twórczą dziecka. Przyczynia się do wielostronnego rozwoju dziecka. Podczas zabawy dziecko uczy się, zdobywa różne doświadczenia. Zabawa pomaga dzieciom w rozwijaniu zdolności poznawczych językowych zależności od wieku dziecka zabawa przebiega w inny sposób: od samotnej zabawy poprzez zabawę obok siebie, aż do zabawy opierającej się na interakcjach z innymi czyli zabawy społecznej. Aktywność zabawowa pojawia się na długo przed trzecim rokiem życia , ale dopiero w następnych latach rozkwita . Dobra zabawa jest potrzebna dziecku jak jedzenie , ubranie , sen. Taka ,która oprócz sprawiania radości jednocześnie uczy i rozwija .

Podstawowym warunkiem dobrej zabawy dziecka są : odpowiednie miejsce , czas i dobrze dobrane zabawki , a oprócz tego naturalne zainteresowanie i zaangażowanie . Bardzo ważnym warunkiem dobrej i udanej zabawy są odpowiednie zabawki – dobrane do wieku , możliwości i zainteresowań dziecka : ładne , kolorowe , cieszące wzrok , pobudzające inicjatywę , pomysłowość i twórczy wysiłek dziecka . W zabawie dziecko wyraża siebie i rozładowuje napięcia emocjonalne Stąd zabawa , szczególnie spontaniczna , ma walory terapeutyczne . Prowadzi ona do względnej równowagi w zachowaniach dziecka ze światem zewnętrznym i tym samym powoduje zaspakajanie potrzeb i oczekiwań dziecka . Zabawa jest ciągłym przeżyciem twórczym , wysiłkiem intelektualnym dającym radość i zapomnienie .

Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.

Shopping Cart