Blog

Wykorzystanie relaksacji i elementów kinezjologii edukacyjnej w terapii logopedycznej i nie tylko. 3

Istnieje wiele rodzajów, form i technik masażu. Zaprezentowany poniżej masaż do-in to jedna z form chińskiego masażu o znaczeniu ogólnoprofilaktycznym i relaksacyjnym, łączący w sobie elementy automasażu z prostymi ćwiczeniami oddechowymi i gimnastycznymi.

1. Pogłębienie oddechu

Usiądź w pozycji siadu skrzyżnego lub klęcznego z dłońmi założonymi na kolanach (gdy ta pozycja jest zbyt uciążliwa, można po prostu usiąść na twardym krześle utrzymując nogi w lekkim rozkroku)…

Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.

Shopping Cart