Blog

Wartość wychowania słuchowego w terapii logopedycznej dzieci najmłodszych

Przed rozpoczęciem nauki czytania i pisania potrzebna jest praca nad rozwojem funkcji analizatorów: słuchowego, wzrokowego, motorycznego, biorących udział w tym procesie. Najważniejsza jednak rola przypada analizatorowi słuchowemu, który odpowiada za właściwe funkcjonowanie procesów analizy i syntezy. To on przede wszystkim odpowiada za poprawne wypowiadanie głosek, ich różnicowanie, łączenie w sylaby i wyrazy. U dzieci z zaburzeniami funkcjonowania analizatora słuchowego często współwystępują wady lub zaburzenia mowy.

Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.

Shopping Cart