Blog

Rozwojowa niepłynność mówienia

Dziecko musi nauczyć się wielu czynności, takich jak siedzenie, chodzenie, jedzenie, mówienie. Są to podstawowe czynności, które wymagają wielu skoordynowanych ruchów z  udziałem mózgu i całego organizmu. Podobnie jak umiejętność chodzenia tak i mowa nie rozwinie się z dnia na dzień.

W mowie istnieje znacznie więcej elementów niż płynność. Wymaga ona dokładnej znajomości tego, co chce powiedzieć, wyszukania właściwych słów, znajomości odpowiednich dźwięków i umiejętności ułożenia jej w słowa, kontroli nad oddechem – aby uruchomić fałdy głosowe w celu wydania głosu. Skoordynowanie tych elementów daje dopiero płynną i swobodną mowę.

 

Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.

Shopping Cart