Blog

Upośledzenie umysłowe i jego istota

Upośledzenie umysłowe to termin trudny do zdefiniowania.
Często bywa określane jako: niedorozwój umysłowy, opóźnienie w rozwoju umysłowym, czy też obniżona sprawność umysłowa.

Według J. Doroszewskiej upośledzenie umysłowe jest \”skomplikowane w swych powiązaniach biospołecznych i to zarówno z powodu różnorodnych przyczyn, jakie leżą u jego podstaw, jak i wielorakich objawów , oraz ze względu na nieraz trudny do przewidzenia jego dynamizm , a więc i prognozę\”.

I.Wald uważa, że pojęcie \”niedorozwoju umysłowego\” jest określane nie tylko warunkami biologicznymi czy psychologicznymi, ale również warunkami społecznymi, w których żyje człowiek. Jego zdaniem \” niedorozwój umysłowy obejmuje te przypadki, w których we wczesnym okresie życia doszło do zahamowania lub nieprawidłowego rozwoju ogólnej sprawności umysłowej jednostki\”.

H. Spionek niedorozwojem umysłowym albo oligofrenią nazywa \” ogólne zmniejszenie możliwości rozwojowych, spowodowane bardzo wczesnymi, a jednocześnie nieodwracalnymi zmianami patologicznymi w centralnym układzie nerwowym\”.

Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.

Shopping Cart