Blog

Terapia indywidualna dzieci jąkających się

Na całokształt rozwoju dziecka i jego powodzenia szkolne w dużej mierze wpływa mowa. Jest ona atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, daje możliwość precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie własnych sądów, uczuć i upodobań. Zaburzenia i wady wymowy w znacznym stopniu utrudniają osiąganie sukcesów w szkole.
Jednym z najbardziej przykrych zaburzeń mowy jest jąkanie.
Jąkanie mówiąc najprościej to zaburzenie płynności mowy. Ma ono charakter dynamiczny. Autorzy zajmujący się tym zagadnieniem wiążą jąkanie z:
  • nadmiernym napięciem mięśni narządów oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych;
  • brakiem czasowej koordynacji ruchów mięśni tych narządów;
  • trudnością wynikającą z mimowolnego powtarzania, przeciągania, lub blokowania głosek czy sylab;
  • nieprawidłowym zachowaniem werbalnym, z zaburzeniem komunikacji słownej;
  • zaburzeniem adaptacji społecznej człowieka;
  • nieprawidłową reakcją na występujące trudności.

Ćwiczenia z dziećmi jąkającymi obejmują trzy zasadnicze elementy:

  • prawidłowe oddychanie;
  • regulację tempa i rytmu mowy.
  • rozluźnienie napięcia mięśni narządów mowy poprzez relaks i psychoterapię;
Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.
Shopping Cart