Blog

Studium przypadku – Paweł

Aktualnie u Pawła występuje opóźnienie rozwoju ruchowego w zakresie motoryki małej i dużej. Chłopiec zadania manualne, grafomotoryczne wykonuje bardzo wolno. Ma to związek z obniżonym napięciem mięśniowym ręki oraz nieprawidłową pracą nadgarstka podczas wykonywania czynności grafomotorycznych.

Orientacja przestrzenna bardzo poważnie zaburzona. Występuje zaburzenie percepcji wzrokowej w tym analizy i syntezy wzrokowej. Chłopiec ma problemy z identyfikacją obrazków tematycznych i atematycznych oraz dokonywaniem analizy i syntezy wzrokowej na materiale literopodobnym. Percepcja słuchowa poniżej normy wiekowej.

Ćwiczenia grafomotoryczne: lepienie z plasteliny kontrola nacisku na przyrząd pisarski, kredki, pędzel, malowanie palcami, malowanie pędzlem po linii poziomej i pionowej, obrysowywanie gotowych szablonów poprawiły napięcie mięśniowe u Pawła, chłopiec nadal wykonuje zadania wolno, ale za to bardzo dokładnie, orientacja przestrzenna poprawiła się. Chłopcu nadal problemy sprawiają zadanie z percepcji wzrokowej, jednak w mniejszym stopniu niż na początku nadal ćwiczone są zadania: tworzenie różnych układów figur geometrycznych, dobieranie figur geometrycznych o różnych kolorach, kształtach, wielkości i grubości scalanie figur geometrycznych

Shopping Cart