Blog

Studium przypadku – Narine

Kwiecień 2014

U dziewczynki zdiagnozowano opóźniony rozwój mowy. Narine posługuje się głównie gestami, uwagę na swoje potrzeby zwraca płaczem, „kwękaniem”, mruknięciami. Rzadko pojawiają się pierwsze słowa: nie, ała, ej, ma, am.

Narine urodziła się przez cesarskie cięcie w 38 tygodniu ciąży, w czasie porodu nastąpił wylew krwi do mózgu, po badaniu w wieku 6 miesięcy stwierdzono jeszcze nieprawidłowości, później badań nie ponawiano.

Dziewczynka wychowuje się w środowisku wielojęzycznym: ojciec pochodzi z Armenii, babcia mówi po niemiecku, część rodziny po rosyjsku – z tymi językami ma częsty kontakt, na co dzień słyszy polski i ormiański.

Bardzo słaba jest praca narządów artykulacyjnych, dziewczynka rzadko otwiera buzię, spontaniczne wokalizacje przypominają mruczenie. Potrafi zdmuchnąć piórko z dłoni, ale dmuchanie na większe przedmioty stanowi dla niej problem.

Trudno ocenić rozumienie mowy, dziewczynka niektóre polecenia wykonuje niechętnie lub nie wykonuje ich wcale, ale wydaje się, że je rozumie. Wynik badania słuchu fizjologicznego po urodzeniu był prawidłowy.

Październik 2014

Dziewczynka od maja 2014 r. bierze regularnie udział w zajęciach logopedyczno – pedagogicznych prowadzonych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Dziewczynka prowadzona jest MWSL.

Obecny rozwój mowy czynnej i biernej jest na znacznie wyższym poziomie. Rozumienie mowy jest adekwatne do wieku, dziewczynka rozumie wypowiedzi dorosłych i na ogół chętnie wykonuje również złożone polecenia. Nadal należy pracować nad jakością mowy czynnej dziewczynki. Narine ma już wprawdzie bardzo duży zasób słów, potrafi powtórzyć większość wyrazów, buduje proste zdania, jednak nadal jej mowa jest niewyraźna. Dziewczynka stosuje liczne elizje (opuszcza głoski i sylaby), uproszczenia i substytucje, dlatego należy kontynuować terapię logopedyczną, usprawniając przede wszystkim funkcje aparatu artykulacyjnego oraz funkcje słuchowe. Dziewczynka chętnie i z zaangażowaniem współpracuje z terapeutami.

Shopping Cart