Blog

Studium przypadku – Juliana

Aktualnie u dziewczynki występuje opóźnienie rozwoju ruchowego w zakresie motoryki małej i dużej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. U dziewczynki obserwuje się nieprawidłowy chwyt przyborów do pisania i rysowania oraz odwrotny kierunek kreślenia znaków. Ponadto Julianna ma problem z wykonaniem ruchów naprzemiennych Percepcja wzrokowa lekko zaburzona. Pewne trudności sprawia dziewczynce złożenie obrazka składającego się z czterech części oraz identyfikowanie obrazków tematycznych. Zaburzona jest orientacja przestrzenna i operowanie pojęciami (przed, za, nad) oraz rozpoznawanie prawej i lewej strony. Lateralizacja jednorodna prawostronna. Percepcja słuchowa poniżej norm wiekowych.

Ćwiczenia grafomotoryczne: lepienie z plasteliny, likwidowanie napięcia mięśniowego poprzez kontrolę nacisku na przyrząd pisarski, kredki, pędzel, malowanie palcami, malowanie pędzlem po linii poziomej i pionowej, obrysowywanie gotowych szablonów, wycinanie wg wzoru, wydzieranie, znacząco poprawiły napięcie mięśniowe. Dziewczynka bardzo dobrze radzi sobie z przyborami do pisania i wycinania, poprawił się kierunek kreślenia znaków Ćwiczenia z percepcji słuchowej również przyniosły efekty. Dziewczynka nadal ma nieznaczyn problem z orientacja przestrzenną. Ćwiczenia słuchoew jak: scalanie wyrazu głoskowanego rytmicznie przez opiekuna, tworzenie wyrazów przez dopowiadanie sylab, porównywanie długości wyrazów, przeliczanie sylab, podawanie ich kolejności w wyrazie, ćwiczenia w analizie słuchowej zdania, różnicowanie słuchowe wyrazów

Shopping Cart