Blog

Studium przypadku – Maciej 2

Chłopiec urodził się w sposób naturalny o wadze 3800gr,otrzymał 9 pkt w skali Apgar(skóra). Rozwój fizyczny przebiegał w sposób prawidłowy – samodzielne siedzenie około 6 m.ż., samodzielne chodzenie około12 m.ż.

U Maćka stwierdzono sygmatyzm, nieprawidłowo realizuje głoski trzech szeregów oraz głoskę r.

Chłopiec od października 2014 r. bierze regularnie udział w zajęciach logopedycznych. Chłopiec prowadzony jest programem MWSL i MRA.

Terapia obejmuje trening słuchowy, zostały wywołane głoski syczące, wykonywane są ćwiczenia mające na celu ich automatyzację. Chłopiec z zaangażowaniem współpracuje z terapeutą.

Shopping Cart