Blog

Studium przypadku – Antoni

Chłopiec urodził się w sposób naturalny o wadze 3300gr,otrzymał 10 pkt w skali Apgar. Rozwój fizyczny przebiegał w sposób prawidłowy – samodzielne siedzenie około 6 m.ż., samodzielne chodzenie około13 m.ż.

U Antoniego stwierdzono dyslalię wieloraką. U chłopca występuje kappacyzm, gammacyzm, nieprawidłowo realizuje głoski II i III szeregu (szumiący i ciszący) oraz głoskę r,l,j – zastępując je i mieszając. Mowa jest mocno zniekształcona, chłopiec mówi dość szybko, stosuje liczne uproszczenia, opuszcza głoski, przestawia sylaby w wyrazach i wyrazy w zdaniach. Bardzo słaba jest praca aparatu artykulacyjnego: języka i mięśnia okrężnego warg. Liczne uproszczenia, substytucje powodują, że przy podczas mowy spontanicznej trudno chłopca zrozumieć .Zaburzona jest percepcja słuchowa i słuch fonematyczny. Antoni ma bardzo duże trudności z analizą i syntezą sylabową i głoskową wyrazów, zaburzona jest pamięć słuchowa. Wskazane jest badanie słuchu fizjologicznego. Koncentracja i uwaga kształtują się na poziomie wieku, chłopiec potrafi skupić się na zadaniu, chętnie podejmuje proponowane mu ćwiczenia.

Chłopiec od października 2013 r. bierze regularnie udział w zajęciach logopedycznych. Chłopiec prowadzony jest programem MWSL i MRA.

Dzięki prowadzonej terapii poprawiła się jakość mowy czynnej, prawidłowo realizowane są głoski ciszące, głoski k,g. oraz l,j, nadal nie jest realizowana głoska r, obecnie zostały wywołane głoski szumiące, wykonywane są ćwiczenia mające na celu ich automatyzację,

Wskazany jest dalszy trening słuchowy (ponieważ nadal bardzo zaburzony jest słuch fonemowy) i artykulacyjny, jednak już jego wypowiedzi są bardziej zrozumiałe dla otoczenia.

Shopping Cart