Blog

Schizofazja – czyli mowa osób chorych na schizofrenię

W ciągu ostatnich kilku lat jesteśmy świadkami pogarszania się kondycji psychofizycznej człowieka. Z roku na rok wzrasta liczba osób chorujących na zaburzenia psychiczne. ”Królową” spośród chorób psychicznych jest schizofrenia. Chciałabym przedstawić, czym jest schizofrenia, jak może się objawiać oraz jakie zaburzenia w zakresie mowy ze sobą niesie.
Terminu schizofrenia użył po raz pierwszy szwajcarski psychiatra Bleuler w 1911r (schizo – rozszczepiam, phren – rozum, serce).Posłużył się liczbą mnogą, żeby podkreślić różnorodność obrazów klinicznych i różne rokowanie w grupie schizofrenii. Objawem wiodącym zaś miało być rozszczepienie osobowości. Oczywiście choroba ma rodowód starszy, choć nie wiadomo jak stary.
Dziś powszechnie schizofrenia ( schizophrenia; schizo-rozszczepiam, phren-rozum, serce gr.) rozumiana jest jako psychoza, której podstawowa cechą jest rozpad, rozszczepienie (disociatio) osobowości. Jest to najcięższa i najczęstsza choroba psychiczna, której rozpowszechnienie ocenia się na 1% populacji. Wyrazem zaburzeń pomiędzy chorym a światem zewnętrznym są z jednej strony:

Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.

Shopping Cart