Blog

Rotacyzm

O wadach (defektach) wymowy mówimy wtedy, gdy odbiega ona od normy fonetycznej ogólnie przyjętej w danym języku. Wady te obejmują szeroką gamę odchyleń od normy, poczynając od drobnych nieprawidłowości w realizacji poszczególnych głosek, aż po ciężkie wady, które utrudniają kontakt z otoczeniem i powodują złe przystosowanie jednostki do życia społecznego.Ze względu na potrzeby artykułu poniżej zostanie przedstawiona wada wymowy zwana rotacyzmem.

Wadliwa wymowa dźwięku „r” nazywana jest rotacyzmem lub reraniem. Jest to jedna z częstszych wad wymowy, występujących u dzieci, a także u dorosłych. Opuszczanie głoski „r” określa się mianem mogirotacyzmu, wymawianie zamiast „r” jakiegoś innego dźwięku, np. „l” określa się jako pararotacyzm, natomiast zniekształcone formy „r” określane są mianem rotacyzmu właściwego.

Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.

Shopping Cart