Blog

Rola słuchu fonematycznego w rozwoju mowy dziecka część II (praktyczna)

W poprzedniej części artykuły zajęłam się teoretycznymi aspektami słuchu fonetycznego i fonemowego. Przedstawione zostały etapy rozwoju tego rodzaju słuchu oraz to, jaki wpływ mają na rozwój dziecka, a zwłaszcza na rozwój jego mowy. Celem kolejnej części jest przedstawienie zagadnień praktycznych związanych z kształtowaniem się słuchu, przeprowadzeniem badania słuchu fonematycznego i fonetycznego oraz przedstawieniu konkretnych ćwiczeń kształcących słuch mowny.
Przypomnijmy zatem iż słuch fonematyczny zwany również mownym jest  to umiejętność rozróżniania najmniejszych elementów mowy- tzn fonemów, co oznacza że dziecko może wyodrębnić z potoku mowy wyrazy, w wyrazach-sylaby, w sylabach-głoski, a także uchwycić kolejność głosek w wyrazie. Nie jest to zdolność wrodzona, lecz wykształca się w dzieciństwie, pod wpływem bodźców słuchowych. Zaburzenia słuchu fonematycznego utrudniają rozumienie mowy i są przyczyna wadliwej realizacji fonemów, powodują trudności w czytaniu i pisaniu.
Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.
Shopping Cart