Blog

Praktyki rozwoju osobowego

Uwaga: Bądź uważny i czujny. Jeśli będziesz przyglądać się światu otwartymi oczami, odkryjesz wokół siebie zdumiewające rzeczy.

Piękno: Pożądaj drogami piękna. Ciesz się pięknem i sprzyjaj jego wewnętrznym i zewnętrznym przejawom. Doceń piękno stworzenia.

Bądź obecny: Żyj chwilą obecną. Nie koncentruj się na przeszłości, nie zamartwiaj się przyszłością. Wszystko, czego Ci trzeba jest tu i teraz.

Współczucie: Otwórz swoje serce, umysł i duszę na ból i cierpienie obecne w świecie. Połącz się z innymi na poziomie najgłębszych uczuć.

Więzi: Kultywuj więzi z wszelkimi formami życia. Poczuj, że jesteś zakorzeniony w sercu planety.

Oddanie: Wyraź swoje uwielbienie za pomocą pobożnych praktyk. Módl się słowami i módl sie uczynkami.

Entuzjazm: Ciesz się upojnymi namiętnościami życia. Żarliwość wzbogaca wszystko i umacnia społeczność. Niczego nie wstrzymuj.

Wiara: Uznaj i zaakceptuj istnienie niedostępnych nam, na co dzień wymiarów życzliwości. Żyj wbrew przeszkodom, wątpliwościom i paradoksom, pamiętaj, że Bóg zawsze pozostaje obecny w świecie.

Wybaczenie: Odkryj słodką radość, jaka płynie z wybaczenia. Nie chowaj uraz w życiu prywatnym ani zawodowym. Poczuj uzdrawiającą moc przebaczenia i pozwól poczuć ją innym.

Łaska: Przyjmij łaskę i twój świat stanie się szerszy, głębszy i pełniejszy. Szukaj okazji na każdym kroku. Niech nasienie dawcy życia kwitnie w twoich słowach i uczynkach.

Nadzieja: Niech ta potężna i pozytywna siła stanowi natchnienie dla twoich marzeń i niech wspiera cię w służbie na rzecz innych. Niech twoja postawa i działanie będzie dla innych zachętą, by nigdy nie tracili nadziei.

Gościnność: Praktykuj gościnność w świecie, w którym obcy zbyt często budzą lęk, przeciwników darzy się nienawiścią, a \”odmiennych\” spycha się na margines. Przyjmij życzliwie gości i nowe idee.

Wyobraźnia: Nie stawiaj granic swojej wyobraźni. Zastanów się nad sensem obrazów, jakie Ci podsuwa. Otwórz się na wyobraźnię, a przyniesie Ci ona na każdym kroku nowe widoki, odczucia i odkrycia.

Radość: Ciesz się i raduj. Odnajdź energię boskiej radości w swoim codziennym życiu i dziel się nią z innymi.

Sprawiedliwość: Szukaj wolności i sprawiedliwości dla wszystkich. Pracuj na rzecz wolnego i sprawiedliwego świata, w którym nie będzie prześladowana.

Dobroć: Niech duch tchnie w ciebie w drobnych aktach życzliwości, krótkich słowach zachęty i wielorakich wyrazach wdzięczności. W ten sposób twoje bezinteresowne uczynki powiększą globalny kapitał dobrej woli.

Słuchanie: Kultywuj sztukę uważnego słuchania, nachylaj się ku światu z miłością. Wszystko we wszechświecie pragnie być wysłuchane. Podobnie jest z nami.

Miłość: Każdego dnia, każdej nocy – kochaj na nowo. Kochaj rodzinę, sąsiadów, wrogów – i siebie samego. I nie poprzestawaj na ludziach. Kochaj zwierzęta, rośliny, kamienie, nawet galaktyki.

Znaczenie: Nieustannie staraj się odkrywać, co znaczą twoje doświadczenia. Pogłębiaj swoje zrozumienie, czerpiąc ze świętych tekstów i przewodników duchowych.

Pielęgnacja: Dbaj o to, co w tobie najlepsze. Poznanie samych siebie i rozwój wewnętrzny idą w parze i przygotowują nas do troszczenia się o potrzeby innych ludzi.

Otwartość: Prowadź w swym sercu dom otwarty – dla wszystkich ludzi i rzeczy. Wczuwaj się w swoich bliźnich i wczuwaj się w sygnały dobiegające ze wszechświata.

Pokój: Chroń przyszłość Ziemi każdego dnia. Twoje małe kroki połączą cię z innymi ludźmi walczącymi z przemocą na całym świecie.

Zabawa: Nie żałuj sobie zabawy. Niech twój twórczy duch wyraża się w sposób spontaniczny. Ciesz się radością życia, śmiej się do upadłego.

Pytanie: Delektuj się pytaniami i raduj dociekaniami. Popatrz na swoje życie jak na podróż, która umacnia twoją wiarę i rozwija twoją duszę.

Szacunek: Szanuj życie. Święte tkwi w wewnątrz i zarazem ogarnia wszystkie rzeczy tego świata. Odpowiedz z należytym szacunkiem i nabożną czcią.

Cień: Nie próbuj się dalej ukrywać, zaprzeczać czy uciekać przed swoimi wadami. Posłuchaj, co twoje demony mają ci do powiedzenia.

Milczenie: Zwolnij. Przystopuj. Znajdź miejsce, w którym będziesz mógł regularnie ćwiczyć milczenie. Tam znajdziesz zasoby, które przywrócą siły twojemu ciału, umysłowi i duszy.

Nauczyciele: Korzystaj z lekcji, jakich udzielają ci przewodnicy duchowi wokół ciebie, choćby cię zaskakiwały i zbijały z tropu. Zawsze zapytaj: Czego mnie to uczy?

Przemiana: Powitaj pozytywną zmianę, jaka zachodzi w twoim życiu. Otwórz okna, wpuść świeże powietrze. Pełnia i zdrowie czekają za progiem.

Jedność: W epoce duchowości globalnej szanuj odmienność, akceptuj to, co wspólne. Współpracuj ze wszystkimi, którzy starają się uczynić świat lepszym miejscem.

Wizja: Ćwicz się w sztuce widzenia niewidzialnego. Wykorzystuj mądrość osobistej wizji na rzecz odnowy siebie samego i swojej społeczności.

Dziw się: Kultywuj ciekawość i odbieraj wrażenia, których dostarczają ci zmysły. Świat objawia się nieustannymi cudami wokół ciebie. Nie zapominaj, że stoisz na ziemi świętej.

Tajemnica: Zaakceptuj nieznane jako część życia. Nie staraj się przeniknąć najgłębszych tajemnic Boga, natury ludzkiej czy przyrody. Kochaj ich nieuchwytne piękno.

Pragnienie: Podążaj za bezgranicznymi pragnieniami twojego serca. To świetna zabawa i pozwala docenić wielowymiarowe przyjemności życia.

Ty: Zaakceptuj fakt, że jesteś dzieckiem Boga. Zaśpiewaj swoją pieśń z wyczuciem. Wypełnij godnie swoją misję jako partner Najwyższego w rozgrywającym się dramacie wszechświata.

Zapał: Podchodź do życia z pasją. Ciesz się każdą chwilą, respektuj każde zobowiązanie i ceń sobie więź, która cię łączy ze światem.

Shopping Cart