Blog

Opóźniony rozwój mowy

Mowa to układ symboli reprezentujących zjawiska otaczające nas, służy do przekazywania informacji. Symbole mowy reprezentują przedmiot, którego w polu widzenia może nie być. Mówienie to budowanie wypowiedzi słownej. Polega na wytwarzaniu treści myślowych i przekazywaniu ich odbiorcy za pomocą odpowiednich ruchów narządów mownych. Proces mówienia obejmuje czynności dokonujące się w mózgu i czynności obwodowych narządów mownych.

Mowa odgrywa ogromną rolę w społecznym życiu człowieka. Kontakt z innymi ludźmi jest możliwy dzięki umiejętności mówienia i rozumienia tekstów słownych. Mowa nie jest umiejętnością wrodzoną. Prawidłowe kształtowanie się i rozwój mowy dziecka stanowi podstawę kształtowania się i rozwoju jego osobowości w ogóle. Dzięki rozumieniu poznaje otaczający świat, a dzięki umiejętności mówienia potrafi wyrażać swoje spostrzeżenia, uczucia i przeżycia.

Psychologia rozpatruje rozwój mowy w dwóch aspektach: ilościowym (obejmujący zasób używanych słów) i jakościowym (dotyczący rozwoju form gramatycznych).
Rozwój mowy jest przede wszystkim warunkowany genetycznie, ale zależy też od warunków społecznych, kontaktu ze środowiskiem, z innymi mówiącymi ludźmi.

Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.

Shopping Cart