Blog

Nastawienia głosowe w procesie mówienia

Mówiąc o procesie mówienia nie możemy nie wspomnieć o nastawieniach głosowych. Nastawienie głosowe to sposób w jaki zwierają się więzadła głosowe oraz następuje synchronizacja zwarcia z przepływem powietrza wydychanego z płuc. W literaturze możemy również spotkać się ze stwierdzeniem, że nastawienie głosowe jest to sposób atakowania dźwięku.

Mamy trzy rodzaje nastawień głosowych, ale pamiętajmy o tym, że tylko jeden z nich jest prawidłowy i nie nadwyręża naszego narządu mowy. Opiszę po krótce te nastawienia.

Jako pierwszym zajmę się nastawieniem chuchającym (przydechowym) podczas takiego nastawienia następuje niepełne zwarcie fałdów a dodatkowo między fałdami powstają szerokie przestrzenie. Tylko część powietrza przepływa przez głośnię-wydech wyprzedza zwarcie się strun ze względu na niepełne zwarcie. W rezultacie takiego sposobu mówienia powstaje dysfonia hipofunkcjonalna. Charakteryzuje się ona tym, że powietrze szybko ucieka bez odpowiedniego ciśnienia natomiast siła mięśni jest osłabiona. Część powietrza uczestniczy w fonacji i tworzy dźwięki nie jest jak widać użyta maksymalna ilość powietrza lecz tylko jego część. Głos, który powstaje podczas nastawienia chuchającego jest przykryty szmerem i męczy nie tylko mówiącego, ale również osobę słuchacza.
Kolejnym przykładem niewłaściwego nastawienia głosowego jest nastawienie twarde. Możemy mówić o nim w momencie, gdy mamy do czynienia ze zbyt silnym zwarciem fałdów. W związku z tym utrudnione jest swobodne drganie fałdów. Podczas powstawania takiego głosu zauważamy, że brak jest niezbędnej synchronizacji- najpierw następuje zwarcie fałdów później dopiero prąd powietrza z siłą przeciska się przez fałdy. Rezultatem takiego nastawienia jest dysfonia hiperfunkcjonalna, która objawia się wzmożonym napięciem krtani. Głos, który tworzony jest podczas twardego nastawienia głosowego tworzony jest siłowo, ponieważ użyta jest podczas tworzenia zbyt duża ilość powietrza. Tworząc głos w taki sposób słyszymy, że jest on krzykliwy, twardy, głos szybko się męczy i towarzyszy temu dyskomfort. Zbyt częste mówienie nastawieniem głosowym twardym powoduje powstawanie guzków śpiewaczych, zwiotczeniem mięśni głosowych.

Najbardziej korzystne nastawienie głosowe, za pomocą którego powinniśmy wytwarzać głos to miękkie nastawienie głosowe. Podczas powstawania głosu fałdy tworzą miękką szczelinę eliptyczną co umożliwia im swobodne drganie, ale również prawidłową regulację ciśnienia powietrza. Podczas tego sposobu mówienia fałdy zwierają się nie za mocno i nie za słabo. Takie nastawienie głosowe jest najbardziej pożądane, ponieważ nie męczy krtani i nie jest uciążliwe dla słuchacza.

Cechy pożądanego głosu : (nazywamy go głosem eufonicznym):

  • miękki,
  • czysty,
  • nieciężki,
  • spokojny,
  • głęboki ( z przepony),
  • dźwięczny (soczysty),
  • o odpowiedniej wysokości,
  • o przyjemnej barwie,
  • niemęczliwy,

Głos prawidłowy, którym powinniśmy się posługiwać charakteryzuje się tym, że jest tworzony za pomocą nastawienia głosowego miękkiego.

Shopping Cart