Blog

Metoda Tomatisa

Polska nazwa: stymulacja audio-psycho-lingwistyczna jest metodą treningu słuchowego przeprowadzanego za pomocą urządzenia zwanego „elektronicznym uchem”. Składają się na nią sesje słuchania materiału dźwiękowego wraz z oceną audio-psycho-fonologiczną. Profesor Tomatis opracował metodę usprawniania czynnego słuchania. Oznacza to, że u osób, u których stwierdza się zaburzenia uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej, istnieje możliwość ich poprawienia. Terapia ta polega na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego przez specjalne słuchawki, gdzie dźwięki podawane są drogą powietrzną oraz kostną. Program stymulacji obejmuje zazwyczaj od 60 do 120 seansów przeprowadzanych w 3 sesjach. Jeden seans to 30-minutowy blok dźwiękowy. Dziennie odbywa się 4-6 seansów. Rozkład sesji ma najczęściej następujący przebieg: 1. sesja (60 seansów) – kilkutygodniowa przerwa – 2. sesja (30 seansów) – kilkutygodniowa przerwa – 3. sesja (15-30 seansów). Pierwsza sesja obejmuje tzw. pasywną fazę terapii, w czasie której stosowana jest najczęściej muzyka gregoriańska i muzyka Mozarta, filtrowana w odpowiedni sposób. Na dalszych etapach terapii wymagany jest aktywny udział pacjenta, np. czytanie.

CELE METODY:

 • poprawa jakości głosu,
 • podniesienie poziomu płynności i wyrazistości i mówienia,
 • usprawnienie analizy i percepcji dźwięku,
 • usprawnienie lateralizacji prawousznej,
 • stymulacja sensoryczna mózgu,
 • podniesienie poziomu koncentracji uwagi,
 • obniżenie nadwrażliwości na dźwięki,
 • podniesienie poziomu rozumienia mowy i tekstu czytanego

ZASTOSOWANIE METODY TOMATISA:

 • dysleksja,
 • ADHD,
 • autyzm,
 • zaburzenia mowy
 • zaburzenia głosu
 • nauka języków obcych,
 • zaburzenie koncentracji uwagi,
 • nadwrażliwość na dźwięki,
 • ubogie słownictwo,
 • trudności z czytaniem i pisaniem,
 • mylenie strony prawej i lewej,
 • męczliwość,
 • nadaktywność,
 • nadwrążliwość emocjonalna,

Metoda TOMATISA stymuluje mózg. Odbywają się wielokrotnie powtarzane seanse słuchowe przy użyciu urządzeń stworzonych specjalnie do stymulowania mózgu i stopniowego wspomagania go w analizowaniu informacji dźwiękowej. Mówimy, że „ucho zaczyna słuchać”

PRZEBIEG SEANSÓW:

 1. Test oceny psychopedagogicznej dostosowany do określonej problematyki.
 2. Bierne słuchanie programu (dobranego przez specjalistę) w gabinecie lub u siebie w domu.
 3. Aktywne słuchanie programu ( głośne czytanie lub powtarzenie tekstu).
 4. Bilans podsumowujący, który pozwala zmierzyć uzyskane postępy oraz określić czy kolejne seanse są wskazane.
Shopping Cart