Blog

Lateralizacja

Lateralizację można zdefiniować jako asymetrię funkcjonalną lub stronną przewagę czynnościową. Dziecko bardzo wcześnie zaczyna odróżniać jedną rękę od drugiej. Dostarcza nam informacji o przyszłej przewadze jednej ze stron ciała. Przez pierwsze trzy lata życia przewaga ta jest chwiejna i stanowi punkt wyjścia do dalszego rozwoju. Na niektórych etapach rozwoju proces kształtowania się lateralizacji wydaje się tracić na wadze. Istnieją wręcz okresy silnego zachwiania zdawałoby się ugruntowanej wcześniej dominacji jednej ze stron ciała.

 

Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.

Shopping Cart