Blog

Kinezjologia Edukacyjna

W ulotce Międzynarodowego Instytutu Kinezjologii wydanej w 2002 r. w Warszawie czytamy: „Kinezjologia jest nauką o związkach ruchu ciała z organizacją i funkcjonowaniem mózgu (…). Wsparcie, jakiego udziela kinezjolog, może dotyczyć różnych poziomów funkcjonowania, np. usprawnienia wzroku, słuchu i ruchu; trudności z pisaniem i czytaniem; braku koncentracji, motywacji, kłopotów z pamięcią; organizacji czasu, komunikacji, stresu związanego z nową pracą lub jej utratą, zdawania egzaminów, podejmowania decyzji, a także głębszych problemów natury psychologicznej, mających podłoże w zdarzeniach z przeszłości (trudności w nawiązywaniu kontaktów, lęki, stany depresyjne itd.).

Kinezjologia edukacyjna to holistyczna metoda wspomagająca naturalny rozwój człowieka bez względu na jego wiek. Oparta jest na prostych ćwiczeniach fizycznych, które integrują ciało i umysł. Specjalnie opracowane techniki pracy z ciałem wspierają współpracę funkcji mózgu. Praca tą metodą daje możliwość łatwiejszego uczenia się również przez wzrost możliwości rozumienia i pamięci. Gimnastyka mózgu przygotowuje fizjologicznie nasze ciało do procesu uczenia się, odnajdywania blokad na drodze do zdobywania wiedzy, otwiera na zmiany i wyznaczanie celów. Uczy przewzorowywania starych (nieefektywnych) schematów działania na nowe.
Kinezjologia edukacyjna powstała w Stanach Zjednoczonych i zaczęła się rozwijać
w latach osiemdziesiątych. Pierwszym stopniem Kinezjologii Edukacyjnej jest program „Gimnastyki Mózgu”. Zdaniem Swietłany Masgutowej (Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Neurokinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów), program
ten jest poświęcony naturalnemu rozwojowi osobowości dziecka. W szczególności przedstawia metodykę »ożywienia« i aktywizacji naturalnych mechanizmów pracy mózgu poprzez naturalny fizyczny ruch ciała. Jego twórcami są Amerykanie, dr filozofii, pedagog Paul Dennison i jego żona Gail Dennison.
Twórca kinezjologii edukacyjnej, Paul E. Dennison, w dzieciństwie był dyslektykiem, ten fakt niewątpliwie przyczynił się do aktywnego poszukiwania metody, która mogłaby pomóc mu w napotkanych trudnościach. I udało mu się.

Metody kinezjologii edukacyjnej są bardzo skuteczne w pracy z dziećmi:

 • dyslektycznymi,
 • mającymi trudności w nauce,
 • dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo (ADHD),
 • dziećmi z zaburzeniami zachowania.

Kinezjologia edukacyjna zalecana jest dla przyswojenia potencjalnych zdolności uczenia się. Oparta jest na trzech prostych założeniach:

 1. Nauka jest naturalną, przyjemną sfera życia.
 2. Blokady ukryte w ciele, przeszkadzają w nauce.
 3. Właściwe rozpoznanie blokady (a mamy je wszyscy) mogą zostać usunięte, pod warunkiem prawidłowo poprowadzonego treningu.

Jest to uniwersalna metoda pozwalająca lepiej:

 • pokonywać stresy i napięcia wynikające z trudności życia codziennego,
 • komunikować się z innymi ludźmi, uczyć się i zdawać egzaminy,
 • przezwyciężać trudności związane z dysleksją, dysgrafią i dysortografią,
 • usuwać blokady ukryte w naszym ciele,
 • wprowadzać ciało i umysł w stan optymalny do przyswajania wiedzy równoważąc wymiar lateralności, koncentracji, stabilności.
 • zrozumieć procesy neurofizjologiczne i ich rolę w procesie uczenia się.

Celem metod Kinezjologicznych jest:

 • aktywizacja mechanizmów naturalnego rozwoju
 • wykorzystanie naturalnych możliwości uczenia się (naturalnych koordynacji i nawyków)
 • integracja funkcji półkul mózgowych
 • integracja funkcji poziomów rozwoju mózgu
 • rozwój ruchowy, emocjonalny i intelektualny

Udział w zajęciach tej metody daje możliwości łatwiejszego uczenia się przez:

 • wzrost rozumienia
 • poprawienie zdolności organizacyjnych
 • usprawniają percepcję wzrokowo ruchową i słuchowo ruchową
 • poprawienie pamięci długo i krótkoterminowej
 • wzmocnienie koordynacji i współpracy półkul mózgowychułatwiają rozwój abstrakcyjnego myślenia
 • wspomagają pozytywne nastawienie i równowagę emocjonalną

Uczestnicy zajęć mogą efektywnie wspierać procesy poznawcze, komunikatywność, rozumienie, co podniesie ich pewność siebie i samoocenę, a to z kolei zachęci do podejmowania nowych zadań i kreowania pozytywnych zmian.
Dzięki metodzie radzenia sobie ze stresem, którym również dysponuje Kinezjologia Edukacyjna, uczenie się jest bardziej efektywne i daje więcej satysfakcji, otwierają się też nowe wcześniej nie zauważalne możliwości.

 

Bibliografia:

 • R. Borowiecka, Kinezjologia edukacyjna w Polsce. Wybrane aspekty metody i zasięg działania ruchu, [w:] K. Korab (red.), Kinezjologia edukacyjna. Nauka, pseudonauka czy manipulacja?, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2008
Shopping Cart