Blog

Jakie są konsekwencje braku dominacji lewej półkuli dla funkcji poznawczych i językowych ?

Podczas rozwoju dziecka w pewnym momencie zaczyna się kształtować dominacja stronna ciała. Jest ona bardzo ważna dla funkcji językowych i poznawczych. Jeżeli w trakcie naturalnego rozwoju lub terapii nie uda się uzyskać przewagi lewej półkuli dla funkcji językowych, dziecko ujawnia trudności w rozwoju i używaniu systemu językowego, które w konsekwencji muszą również wpłynąć na inne sfery poznawcze. Literatura, doświadczenie i baczna obserwacja dzieci pokazuje, że w przypadku dominacji wybranych części ciała po lewej stronie pojawia się schemat niewłaściwych zachowań.

Obserwowane trudności związane z lewostronną dominacją podwójnych części ciała zostały opisane w następujący sposób:

 1. Skutki dominacji lewej nogi:
 • Niechęć do jazdy na rowerku,
 • Trudności z sekwencją kroków (układy taneczne, artystyczne),
 • Niechęć do gier zespołowych, niechęć do gry w piłkę,
 • Problemy motoryczne- opóźnienie chodzenia, wchodzenia po schodach,
 • Ogólna nieporadność ruchowa,
 1. Skutki dominacji lewego oka:
 • Często występuje nadpobudliwość,
 • Odwracanie kierunku analizowania przestrzeni (w przyszłości –czytania i pisania),
 • Niechęć do rysowania,
 • Trudności z koncentracją wzroku na materiale zadaniowym,
 • Odwracanie kierunku stawiania znaków (np. rysowanie od dołu do góry),
 • Pomijanie lewej strony przestrzeni,
 1. Skutki dominacji lewej ręki:
 • Opóźnienia manualne- mała precyzja, nieporadność,
 • Problemy z posługiwaniem się narzędziami,
 • Odwracanie kierunku stawiania znaków,
 • Niechęć do zadań manualnych,
 • Nadpobudliwość,
 1. Skutki dominacji lewego ucha:
 • Dłuższy czas potrzebny na rozumienie treści werbalnych,
 • Niepłynność mowy,
 • Wady wymowy,
 • Zaburzenia słuchu fonemowego- trudności z różnicowaniem dźwięków mowy,
 • Skłonność do negatywnych emocji,

Wyżej wymienione problemy mogą występować pojedynczo lub nakładać się na siebie. Każde dziecko może stworzyć indywidualny wzorzec zaburzeń. Prawo lub obu półkulowe przetwarzanie języka niesie za sobą negatywne skutki zarówno dla tempa, jak i dla jakości omawianego procesu. Stymulacja dziecka jest kluczową sprawą i bardzo ważne jest, aby zacząć ją jak najszybciej. Zaburzone funkcje nie znikną same należy kompetentnie zająć się dzieckiem i jego terapią. Należy postawić na efektywność i systematyczność.

Skutki dominacji lewej strony ciała są więc bardzo poważne. Dziecko może mieć problemy w trakcie nauki szkolnej. Nie skazujmy dzieci na taki los, pomóżmy mu skoro mamy takie możliwości.

 

Bibliografia:

 • Jagoda Cieszyńska „Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej-metoda krakowska”.
Shopping Cart