Blog

Jąkanie się – cel i przedmiot badań

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie teoretycznej formy pracy terapeuty nad niepłynnością mowy u osoby dorosłej- jąkającej się która nigdy nie starała się pracować z terapeutą. Staram się na podstawie tej pracy stworzyć dla tego przypadku odpowiednią formę poprawy pracy nad sobą. Jak może pokonać swoją wadę a dzięki uświadomionej determinacji osiągnąć swój sukces pozbycia się zacinania. Praca nad sobą w tym przypadku odbywała się wyłącznie na płaszczyźnie rodzina- chłopak.

Żebym mogła pomóc badanej jednostce muszę poznać literaturę z zakresu jąkania mianowicie definicje ogólną, etnologie jakie mamy przyczyny i objawy poznane na przełomie lat pracy wielu terapeutów. Poznaje i uwzględniam charakterystykę rodzajów jąkania a tak że z czego powinna składać się terapia. Mając na uwadze wszystkie te etapy mogę przejść dalej i zagłębić się w metodach i technikach które najczęściej są używane w terapiach. W tym momencie przyszedł czas na poznanie problemów z jakimi borykają się osoby jąkające. Przedmiot moich badań również opowiadał mi o tego typu sytuacjach niesprzyjających dla niego ale obecnie będąc dorosłym mężczyzną mającym skończone prawie 29 lat pracującym i niebawem zakładającym własną rodzinę ma już wiele logofobii za sobą. Jednak że zgodził się uczestniczyć w moim badaniu mającym na celu zgłębić moją wiedzę i sprawdzić się w roli przykładowego terapeuty.

W mojej pracy zastosowałam metodę:

  • wywiadu przeprowadzonego nie tylko z pacjentem ale i jego rodziną
  • obserwacji na przełomie wielu lat naszej znajomości

oraz narzędzie diagnostyczne takie jak Kwestionariusz Cooperów do oceny jąkania.[1] Dzięki czemu mogę ocenić stopień niepłynności mówienia przebadanej jednostki. A w rezultacie pomoże mi stworzyć przykładowy opis terapii.

 

Bibliografia:

  • Chęciek M., Kwestionariusz Cooperów do Oceny Jąkania, Wydawnictwo Polskiej Fundacji Zaburzeń Mowy, Lublin 1993
Shopping Cart