Blog

Charakterystyka rodzajów jąkania

Charakterystyczne zachowanie dla jąkania się to przerwy w płynnej mowie, włączanie powtórzeń dźwięków, głosek, sylab, słów i fraz a także bloki przedłużenia dźwięków. Jąkanie różni się od normalnej mowy zwykłego człowieka tym, że wszystkie występujące niedoskonałości w mowie mogą występować dłużej, pojawiają się częściej a także powiązane są z większym wysiłkiem i napięciem.[1]

Jąkanie możemy podzielić na trzy najważniejsze wartości:

 1. Fizjologiczne które wyróżnia:
 • jąkanie kloniczne ( w skład objawu wchodzą skurcze kloniczne składające się z powtarzania dźwięków głosek, sylab zazwyczaj od rozpoczynających wypowiedzi. Jest to nieświadoma i o wiele łagodniejsza forma jąkania się).
 • jąkanie toniczne ( w skład objawu wchodzą skurcze toniczne spazmatyczne zacinanie się z napięciem mięśniowym spowodowanym tonicznymi skurczami po zakończeniu których występują przyspieszenia w
 • wybuchaniu głosek, sylab, całej wypowiedzi czy słowa. Bardzo przykra forma jąkania się
 • jąkanie toniczno-kloniczne ( w skład objawu wchodzą skurcze toniczne i kloniczne po równo z każdego objawu)
 • Powyższe skurcze znalazły swoje miejsce w układzie oddechowym, fonacyjnym i artykulacyjnym. Dzięki czemu rozpoznajemy rodzaje jąkania.
 1. Lingwistyczne które wyróżnia:
 • jąkanie pierwotne ( powtarzanie sylab na początku wyrazu)
 • jąkanie wtórne ( zaobserwowano nie tylko powtarzanie ale powstało też przeciąganie a także blokowanie w różnych miejscach rozmowy)

Stosując lingwistyczny podział możemy wyróżnić również:

 • niepłynność prostą ( składa się z jednego objawu jakiejś niepłynności mowy)
 • niepłynność złożona ( składa się z kilku objawów niepłynności mowy)

Podstawowe rodzaje niepłynności mowy to:

 • dysrytmia ( mowa nierytmiczna)
 • tachylalia (mowa za szybka )
 • bradylalia ( mowa za wolna)
 • rewizje (mama poszedł…,szła do sklepu)
 • blokowanie (m…ama poszła), – embolofazje (yyy, eee)
 • pauzy ( czyli cisza )
 • powtarzanie głosek, sylab, słów a także cześci zdania
 • przeciąganie głosek ( ttttttttttata )

Chcąc scharakteryzować te rodzaje możemy powiedzieć, że mogą występować oddzielnie w izolacji lub łącznie kilka objawów naraz.

 1. Psychologiczne ( uwzględnia niepłynność mowy a także logofobię) wyróżnia:
 • niepłynność nieuświadomioną i nielogofobiczną
 • uświadomioną ale nielogofobiczną
 • uświadomioną i logofobiczną

W socjologicznym aspekcie niepłynność mowy podzielimy na:

 • społecznie stałą niepłynność ( występuje w każdej sytuacji i przy każdej osobie)
 • społecznie zmienną niepłynność ( występuje w niektórych sytuacjach i przy niektórych osobach)

Zaobserwowana niepłynność mówienia ma wiele aspektów ale najważniejsze jest to by zaobserwować czy na pewno jest to niepłynność:

 • złożona czy prosta ( objawy się nasilają)
 • niespastyczna czy spastyczna (znalezienie przyczyny) z czego niespastyczna jest zwykle prosta, zwykła bez logofobii. Spastyczna natomiast jest patologiczna często z logofobią i złożona.
 • bez lękowa czy lękowa ( reakcja na niepłynność).[2]

 

Bibliografia:

 • [1] https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%85kanie, z dnia 2.08.2015r.
 • [2] http://poradnik-logopedyczny.pl/zaburzenia-mowy/rozpoznanie-i-terapia/54/jakanie-definicje-rodzaje-reackcje-fizjologiczne.html, z dnia 2.08.2015r.
Shopping Cart