Blog

Jak nauczyć dziecko mowy ?

„… język jest oknem przez,
które można oglądać życie mózgu”.
A. Balejko: „Jak usuwać wady wymowy”

Mowa jako akt w procesie porozumiewania się językowego słownego, odgrywa ważną rolę w życiu człowieka. Kontakt z innymi ludźmi jest możliwy dzięki umiejętności mówienia i rozumienia tekstów słownych.
Mowa to sprawność i jak każdą sprawność należy doskonalić. Jedyną drogą do jej nabywania jest kontakt z otoczeniem, a więc przyjmowanie prawidłowych wzorców mowy poprzez „osłuchanie” się z nią w najbliższym środowisku. To ile i w jaki sposób mówimy do dziecka, ma duży wpływ na rozwój jego mowy.

Oto kilka rad:

  1. Jak najwięcej mówić do malca od pierwszych dni jego życia, w każdej sytuacji (na spacerze, podczas zabawy, zabiegów pielęgnacyjnych); mówić ciepłym, serdecznym tonem i jak najwięcej uśmiechać się. Nie należy martwić się, że dziecko nie rozumie ani słowa, ale wiele się od nas uczy, zapoznaje się z akcentem, rytmem języka.

Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.

Shopping Cart