Blog

Dziecko z ADHD. Integracja oddziaływań diagnostyczno – terapeutycznych

Mówiąc o diagnozie ADHD czy zaburzenia hiperkinetycznego trzeba pamiętać, że jest to rozpoznanie kliniczne, którego nie można wykryć testem. Nie ma też żadnych badań laboratoryjnych pozwalających na postawienie czy wykluczenie takiego rozpoznania. Często jednak konieczne jest wykonanie badań dodatkowych w celu wykluczenia innych chorób, które mogą być mylone z zespołem nadpobudliwości. Do takich chorób można zaliczyć: niedosłuch, wadę wzroku, przerost trzeciego migdałka (mogą wystąpić zaburzenia uwagi), niedożywienie, alergie (dziecko może być pobudzone i nie będzie się potrafiło skupić na wykonywanej pracy, ponadto substancje uwalniające się we krwi w czasie reakcji alergicznej działają drażniąco na mózg, nasilają niepokój i rozdrażnienie).
 Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.
Shopping Cart