Blog

Dziecko w wirtualnym świecie Internetu

Obecnie Internet zalicza się do jednego z największych źródeł informacji i wiedzy na różne tematy, a także odgrywa ważną rolę w komunikacji społecznej. Odgrywa on niezwykle ważną rolę w życiu współczesnego człowieka. Szeroką gama możliwości korzystania z Internetu poszerza prężnie rozwijający się wirtualny sektor usług. Jednakże największą jego zaletą jest możliwość taniej i sprawnie działającej dwustronnej komunikacji za pomocą tekstu, obrazu i dźwięku. W Internecie rodzi się nowe społeczeństwo posiadające własne instytucje, kulturę, normy, w którym zachodzą rzeczywiste procesy społeczne. Współcześnie wirtualny świat jest częścią życia codziennego, dlatego też zagrożone są nie tylko osoby dorosłe, lecz przede wszystkim dzieci.

Skupiając uwagę na procesy komunikacyjne, jakie zachodzą w Internecie można wyróżnić: proces porozumiewania się z osobami bliskimi, a także proces nawiązywania nowych znajomości. Wśród szeregu czyhających na internautów zagrożeń wyróżnia, np.: ukrycie własnej tożsamości, kłamstwo, wirtualną naiwność, cybermolestowanie czy cyberprzemoc. Natomiast zaletą jest: możliwość poznania nowych osób i odbycie przygody. Wiele osób opowiada się pozytywnie za korzystaniem z portali komunikacyjnych, gdyż \”więcej możemy zyskać aniżeli stracić\”. Czy jest to rozsądne? Czy istnieje granica komunikacji wirtualnej? W Internecie istnieje również wiele forów internetowych, poruszających różnorodną problematykę, nierzadko nawet dotykającą prywatnej sfery życia.

Komunikacja ta polega na regularnej wymianie wiadomości na konkretny temat. Nasuwa się tutaj pytanie: jak bardzo możemy odkrywać siebie w sieci?

Należy jednak pamiętać, iż na szczególną uwagę zasługują poczynania dzieci w Internecie. Rodzic winien umiejętnie rozporządzać czasem jaki dziecko spędza przed komputerem, prowadzić rozmowy na temat niebezpieczeństw w sieci oraz umiejętnie kontrolować aktywność dziecka w Internecie.

Sieć Internetu daje korzystającym wiele możliwości, ale także niesie ze sobą wiele zagrożeń. Ważne jest aby pamiętać o tym, iż jest tylko narzędziem, a nie rzeczywistym – drugim światem, do którego można uciec, zapominając o realnym świecie. Korzystając z Internetu należy także zachować szczególną ostrożność, w szczególności w kontaktach z innym – obcą dla nas osobą, bez względu ile czasu trwa wasza znajomość w wirtualnym świecie.

Bibliografia:

  • Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu. Ogólnopolska kampania edukacyjno – prewencyjna: Prezentacja. Wędrująca Akademia Bezpiecznego Internetu. [Online] www.youtube.com/watch?v=qDkrL1-3l18 [dostęp: 10.06.2017]
  • Joanna Pomorska {red.): Ochrona małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie. Wydawnictwo IAB Polska, Warszawa 2014.
  • Krajewska Justyna: Etyczne dylematy użytkowników portali i forów internetowych. [W:] Przegląd Pedagogiczny. Półrocznik, Nr 1, rok 2014. Wydawnictwo Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Bydgoszcz 2014. Wrzesień-Gandolfo Agnieszka (red.): Bezpieczeństwo dzieci online. Kompendium dla rodziców i profesjonalistów. Wydawnictwo Polskie Centrum Programu Safer Internet, Warszawa 2014.
Shopping Cart