Blog

Dbałość o rozwój mowy dziecka

RODZICU DBAJ O ROZWÓJ MOWY SWOJEGO DZIECKA!!!
Mowa jest sprawnością i jak każda sprawność wymaga doskonalenia. Jedyną drogą do jej nabywania jest kontakt ze środowiskiem, a więc przyjmowanie prawidłowych wzorców mowy poprzez osłuchanie się z nią w najbliższym otoczeniu. To ile i w jaki sposób mówimy do dziecka ma duży wpływ na rozwój jego mowy.

Istotnym jest to, aby rodzice jak najwięcej mówili do dziecka, podczas zabiegów pielęgnacyjnych, zabawy, spacerów. Każda sytuacja jest dobra, aby wychowywać dziecko \”w kąpieli słownej\”. Ciepły i łagodny głos matki działa na dziecko wyciszająco i uspokajająco.

Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.
Shopping Cart