Blog

Być rodzicem na miarę oświeconego człowieczeństwa

Dzieci uczą się tego, czym żyją. Jeżeli dziecko żyje w ciągłym krytycyzmie, nauczy się potępiać. Jeżeli dziecko żyje otoczone wrogością, nauczy sie walczyć. Jeżeli dziecko żyje z uszczypliwością, nauczy sie wstydu. Jeżeli dziecko żyje otoczone poczuciem krzywdy, nauczy się czuć winne. Jeżeli dziecko żyje w atmosferze tolerancji, nauczy sie cierpliwości. Jeżeli dziecko żyje w atmosferze podtrzymującej go na duchu, pozna swoją wartość i będzie silne. Jeżeli dziecko żyje w atmosferze pochwał, nauczy się doceniać innych. Jeżeli dziecko żyje w sprawiedliwości, nauczy się sprawiedliwości. Jeżeli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa, nauczy się wiary. Jeżeli dziecko żyje w atmosferze akceptacji, nauczy się lubić i akceptować siebie. Jeżeli dziecko żyje w akceptacji i miłości, odnajdzie i pokocha siebie i cały świat. Odnajdzie szczęście w życiu.

Dorothy Law Nolte

 

Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.

Shopping Cart