Blog

Zestaw prób praksji oralnej, językowych i grafomotorycznych

760,00 

SKU: Apex 8 Kategoria:

Zestaw prób praksji oralnej, językowych i grafomotorycznych.
Zestaw zawiera:

1. Karty badania. 10 etapów rozwoju dziecka. J Cieszyńska, M. Korendo do wstępnej diagnozy funkcji poznawczych (w tym językowych) dla przedziału wiekowego od 4 do 36 m. życia lub równoważne.
2. Przewodnik metodyczny wraz z zestawem prób do diagnozy praksji oralnej i sprawności językowej dla przedziału wiekowego od 4 do 6 roku życia.
3. Sprawdź jak mówię. Karty diagnozy logopedycznej z materiałami pomocniczymi ( w tym do diagnozy odruchów) lub równoważne.
4. 100 tekstów do ćwiczeń logopedycznych lub równoważne.
5. Karty diagnozy logopedycznej z IPT ( Indywidualny Program Terapii) i Załącznikiem do rejestracji wyników diagnozy i opracowania IPT.
6.Lizaki logopedyczne do diagnozy i terapii na materiale tematyczno- schematycznym ( atematycznym) dla przedziału wiekowego od 3 do 6 r. ż.
7.Układamy wzorce wymowy do diagnozy i terapii na materiale tematycznym i schematycznym ( atematycznym) dla przedziału wiekowego od 5 roku życia.
8.Kocham mówić. Historyjki obrazkowe z tekstami. J Cieszyńska lub równoważne.
9..Materiały do diagnozy sprawności grafomotorycznej (Komplet kolorowych kredek i 2 ołówki, nożyczki, blok do rysowania, papier kolorowy, bezpieczna „igła” z nitką, koraliki do nawlekania na sznurowadło, plastelina, 3 kolorowanki z serii : „Przez zabawę do mówienia, czytania i pisania czyli WSTĘPNA STYMULACJA LOGOPEDYCZNA” Zeszyt I „ Zwierzęta domowe”, Zeszyt II: „ Zwierzęta dzikie”, Zeszyt III: „ Instrumenty muzyczne”, próby kropkowe – Zał. 1, próby kreskowania – zał. 2; próby chińskie litery- Zał.

Przewodnik metodyczny
Celem badania jest określenie wieku rozwojowego dziecka w zakresie: praksji oralnej, sprawności językowej i grafomotoryki.

Jednak sprawności te nigdy nie rozwijają się w izolacji, ale są powiązane z rozwojem innych funkcji poznawczych takich jak:

1. Motoryka duża,
2. Percepcja wzrokowa i orientacja przestrzenna,
3. Percepcja słuchowa,
4. Mowa, język, komunikacja językowa i artykulacja,
5. Lateralizacja i konwergencja,
6. Rozwój społeczny i emocjonalny.
oraz w przypadku poważniejszych problemów rozwojowych
7. Zabawa
8. Naśladownictwo
9. Pamięć
10. Funkcjonowanie lewej półkuli mózgu.

Zadaniem osoby diagnozującej jest postawienie diagnozy :
– czy wiek rozwojowy dziecka jest adekwatny do jego wieku metrykalnego
– czy występują opóźnienia w zakresie funkcji poznawczych
– jakich funkcji poznawczych opóźnienia dotyczą
– jaki jest rozmiar tych opóźnień
Ocena wieku rozwojowego jest bazą do zaprogramowania terapii w zakresie poszczególnych funkcji poznawczych oraz określenia strefy najbliższego rozwoju.
( patrz: IPT- Indywidualny Program Terapii; KARTY DIAGNOZY LOGOPEDYCZNEJ)

Przed rozpoczęciem badania należy:
– gruntownie przeanalizować normy w zakresie oczekiwanych rozwojowo umiejętności poszczególnych funkcji poznawczych
– bardzo dokładnie przestudiować zawartość merytoryczną pomocy specjalistycznych i zapoznać się z zawartymi w nich zaleceniami i wskazówkami
– usystematyzować materiały i próby specjalistyczne

Diagnoza praksji oralnej.
Zaprezentowane układy aparatu mowy zilustrowane zdjęciami służą ocenie sprawności aparatu artykulacyjnego czyli praksji oralnej rozumianej jako możliwość wykonywania przez aparat artykulacyjny ruchów świadomych i celowych (na zawołanie). Próby są tak dobrane, aby uchwycić istotne ruchy i układy potrzebne do prawidłowego powstania głosek całego systemu fonetycznego j. polskiego tj 45 głosek ważnych dla artykulacji, ze szczególnym uwzględnieniem głosek tylnojęzykowych ( k, g, ch ( h), 3 szeregów głosek dentalizowanych (sz, ż, cz, dż, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź oraz j, l, r i samogłosek ustnych ( a, o, u, e, y, i) traktowanych jako arystokratki polskiego systemu fonetycznego, które pełnią nie tylko rolę sylabotwórczą, ale również decydują o czystości i wyrazistości artykulacji.

Próby diagnostyczne:
1. Przy szeroko otwartych ustach wypowiedz samogłoskę A, tak aby język leżał płasko i nieruchomo na spodzie jamy ustnej, a czubek języka dotykał miejsca wyrastania zębów dolnych. Taki układ aparatu mowy jest potrzebny do prawidłowej realizacji głosek przedniej i dolnej sfery artykulacyjnej tj, s, z, c, dz i jest bazą do korekty między- zębowości.
2. Przy szeroko otwartych ustach ( tak jak do samogłoski A) zawiń czubek języka na górną, a następnie na dolną wargę. Ten układ wskazuje na sprawność motoryczną języka w zakresie ruchów dolnych i górnych.
3. Przy szeroko otwartych ustach (tak jak do samogłoski A) wysuń język z buzi, a następnie energicznie go skurcz, tak aby czubek języka nie podniósł się do góry. Próba ta służy do oceny ruchów motorycznych języka potrzebnych do prawidłowej realizacji głosek tylnojęzykowych: k, g, ch( h) oraz ewentualnej korekty międzyzębowości.
4. Przy szeroko otwartych ustach ( tak jak do samogłoski A) podnieś język do środka wałka dziąsłowego górnego i wypowiedz głoskę L ( język musi być wyprostowany). Próba sprawdza możliwości motoryczne języka w zakresie ruchów pionowych i jest wskaźnikiem do prawidłowej realizacji pozostałych głosek górnych tzn: sz, ż( rz), cz, dż oraz R.
5. Zrób koci grzbiet: ułóż czubek języka na dole (za dolnymi zębami), a środek języka ułóż w łuk, aby nastąpiło zwarcie z podniebieniem. Próba bada sprawność motoryczną języka niezbędną do realizacji głosek miękkich takich jak ś, ź, ć, dź, ń oraz drugiej fazy realizacji głosek zmiękczonych.
6. Wysuń język na brodę najdalej jak potrafisz. Nakryj go górą wargą i dmuchaj na środek języka. Próba bada sprawność motoryczną warg oraz możliwości języka w zakresie wytworzenia rowka wzdłuż języka, który jest niezbędny do prawidłowej realizacji głosek s, z, c, dz.
7. Przy złączonych zębach ułóż usta w dzióbek ( wymowa samogłoski U), a następnie w słoneczko ( wymowa samogłoski I ). Próba bada sprawność motoryczną warg oraz sygnalizuje o możliwościach aparatu mowy w zakresie szybkich zmian układów potrzebnych do sprawnej kinestezji artykulacyjnej.
8. Przy złączonych zębach ułóż usta w ryjek ( usta do przodu) i słoneczko ( usta rozciągnięte). Próba bada sprawność motoryczną warg oraz sygnalizuje o możliwościach aparatu mowy w zakresie szybkich zmian układów potrzebnych do sprawnej kinestezji artykulacyjnej w obrębie głosek dentalizowanych: sz, ż, cz, dż – s z, c, dz.

Nawet najmniejsze zakłócenia w pracy aparatu mowy wymagają jego usprawniania.
Zbiór ćwiczeń praksji oralnej zawiera pomoc: Ćwiczenia praksji oralnej www.logopedia.pl

Produkt dostępny na zamówienie.

Skład i cena zestawu może ulec zmianie stosowanie do dostępności pomocy. Zawsze jednak dobór pomocy będzie uwzględniać ich aspekt i przydatność merytoryczną.

Shopping Cart