Blog

Zespół Aspergera Inny mózg Inny umysł

17,00 

Wydawnictwo Harmonia – Agnieszka Rynkiewicz

SKU: Har 235 Kategorie: ,

Książka ta jest owocem wieloletniej pracy Autorki z wysokofunkcjonującymi osobami z autyzmem (WFA) i zespołem Aspergera (ZA). Zawiera zbiór informacji o tych schorzeniach, porady praktyczne oraz przykłady materiałów edukacyjnych zalecanych dla tej grupy uczniów. Przedstawiono w niej także historie rodzin, u których zdiagnozowano ZA i WFA.
Każdy rozdział rozpoczyna się elementem testu, najczęściej zadaniem matematycznym. Niektóre z tych testów używane są w badaniach osób ZA i WFA. Nie są to jednak testy diagnostyczne. Pokazują one jedynie charakterystyczny sposób myślenia i reakcje, jakie mogą wykazywać osoby o cechach autystycznych. Odpowiedzi do testów znajdują się na końcu książki w aneksie 1.
Książka jest przeznaczona dla nauczycieli, lekarzy terapeutów, rodziców, a także dla wysokofunkcjonujących osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

`Jest to jedna z niewielu książek na naszym rynku wydawniczym na temat zespołu Aspergera. Podejmuje bardzo szeroką problematykę i oparta jest na bogatej literaturze przedmiotu. Istotnym walorem książki jest oparty na rzetelnej wiedzy optymizm. Pomimo że zespół Aspergera jest odmiennością neurologiczną, która trwa przez całe życie, wczesna interwencja i właściwie prowadzona edukacja dzieci powodują, że jako dorośli dysponują wystarczającymi umiejętnościami społecznymi, żeby żyć samodzielnie i szczęśliwie, co więcej, swoimi talentami potrafią wzbogacać nasze społeczeństwo`.
Małgorzata Rybicka, Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym

Spis treści:
1. Diagnoza: zespół Aspergera czy wysokofunkcjonujący autyzm?
2. Dziewczęta oraz kobiety z zespołem Aspergera. Elementy sukcesu w szkole i w pracy
3. Dręczenie, wykluczanie, wykorzystywanie, czyli tak zwany bullying i mobbing
4. Profil sensoryczny w zespole Aspergera
5. Inny mózg? Inny umysł?
6. Niezwykłe zainteresowania i pasje
7. Wybitnie utalentowana osoba z zespołem Aspergera
8. Matematyka i zespół Aspergera

Shopping Cart