Blog

To już potrafię 3. Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające

19,50 

SKU: PUS 31 Kategoria:

To już potrafię 3. Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające to trzecia z serii 4 książeczek PUS pt. „To już potrafię”, skierowanej do dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej. Zawierają one bogaty i uporządkowany materiał, który pozwala utrwalić i sprawdzić wiadomości z zakresu matematyki, kształcenia językowego i środowiska społeczno-przyrodniczego.

Poznawanie, opanowanie i utrwalanie materiału z zakresu trzech przedmiotów daje możliwość osiągania przez dzieci coraz wyższego stopnia samodzielności, myślenia, rozumowania i sprawności działania, co służyć może bezpośrednio rozbudzeniu ich zainteresowań poznawczych i kształtowaniu pozytywnej motywacji uczenia się.
To już potrafię 3 obejmuje:
zagadnienia z matematyki:
obrazowe przedstawienie działań matematycznych: dodawania i mnożenia,
mnożenie jako suma jednakowych składników,
obliczanie brakującego składnika, odjemnej, czynnika i dzielnika,
doskonalenie działań matematycznych: dodawanie, odejmowanie, mnożenia i dzielenia,
obliczanie obwodu prostokąta lub brakującego boku,
zadania tekstowe,
działania z niewiadomą,
działania matematyczne z wykorzystaniem znaków: >,=,<, zagadnienia ze środowiska społeczno-przyrodniczego: wiadomości dotyczące historii Polski, tradycji, symboli narodowych, wybitnych Polaków, warzywa uprawiane w ogrodzie, pory roku w przysłowiach ludowych, zagadki dotyczące zawodów, rozpoznawanie owoców, znajomość podstawowych znaków drogowych, zagadnienia z języka polskiego: czytanie tekstu ze zrozumieniem: pojedynczych zdań, przysłów, zagadek i tekstów literackich znanych autorów: J. Brzechwy, A. Fredry, J. Tuwima, uzupełnianie tekstu brakującymi wyrazami wynikającymi z kontekstu i logicznego następstwa zdarzeń, uogólnianie różnych pojęć, określanie ich wspólnym słowem, np.: mały, wielki, średni, to wielkości, analiza i synteza słuchowa wyrazów, rozwój słuchu fonematycznego, ćwiczenia poprawności pisowni wyrazów z niewymiennymi: rz, ż, ó, u, ch, h, ćwiczenia poprawności pisowni wyrazów z zakończeniami: arz, aż, uje, ćwiczenia poprawności pisowni wyrazów z wymiennymi: rz, ż, ó, u, dobieranie zakończeń zdań na zasadzie rymu lub logicznego następstwa zdarzeń, rozpoznawanie części mowy: rzeczowników, przymiotników, czasowników, określanie pytań, na które odpowiadają: rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki, określanie liczby pojedynczej i mnogiej rzeczowników, pisownia wyrazów ze spółgłoskami na końcu, np. lew bo lwy. To już potrafię 3. Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające podobnie jak pozostałe książeczki tej serii, mogą być wykorzystywane na lekcjach, ale również na zajęciach wyrównawczych i zajęciach prowadzonych w ramach terapii pedagogicznej. Sprawdzą się też na zajęciach w świetlicy i w czasie zabaw domowych.

Shopping Cart