Blog

Nie wszystko o wychowaniu

8,00 

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

SKU: CMPPP 2 Kategorie: ,

Książka stawia sobie jako cel pomoc w trudnej pracy kształtowania celu wychowawczego. Jest zbiorem wygłoszonych wcześniej referatów i spotkań szkoleniowych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów lub decydentów odpowiedzialnych za system o światy. Zebrane propozycje realizacji procesu wychowawczego, łącznie z określeniem jego celu mogą być pomocne tym, którzy wypełniając zadania reformy oświaty przygotowują programy wychowawcze w szkole czy klasie. Książka ta może też być pomocna studentom pedagogiki i psychologii, szczególnie tym, którzy chcą pracować z dziećmi i młodzieżą nieprzystosowaną społecznie, zagubioną, poszukująca celu i sensu życia.

Spis treści:
– Wstęp
– Integralny model człowieka i wychowania oparty na warościach
– Najpewniejszy sposób przeciwdziałania patologii społecznej – wychowanie
– Rodzina pierwszym środowiskiem wychowawczym – kobieta pierwszą wychowawczynią
– Psychologiczne aspekty ojcowstwa
– Człowiek empatyczny i odpowiedzialny
– Potrzeba integralnego wychowania w szkole
– Płciowość w wychowaniu integralnym. Sytuacja współczesna – diagnoza
– Wartości w szkole
– O wychowaniu w szkole w świetle „podstawy programowej”
– Zdrowie a edukacja
– Urzeczywistniać wartości
– Przygotować do życia w rodzinie
– Edukacja czy wychowanie seksualne? Spór o słowo i o rzecz?
– Cele wychowania i samowychowania na nowe Tysiąclecie Polski w nauczaniu Jana Pawła II

Shopping Cart