Blog

mTalent Potrafię. Obszar polonistyczny (klasy 4-6)

1250,00 

Zestaw ćwiczeń i materiałów interaktywnych do wykorzystania podczas zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych z obszaru edukacji polonistycznej dla uczniów klas 4-6. Program spełnia wymogi projektu „AKTYWNA TABLICA Specjalne Potrzeby Edukacyjne” i może być zakupiony z otrzymanego w ramach tego projektu dofinansowania.

Zestaw ćwiczeń i materiałów interaktywnych do wykorzystania podczas zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych z obszaru edukacji polonistycznej dla uczniów klas 4-6.

  • Interaktywny program z ćwiczeniami i materiałami multimedialnymi skierowany do terapeutów i nauczycieli, którzy chcą uatrakcyjnić prowadzone przez siebie zajęcia w obszarze polonistycznym z uczniami klas 4-6.
  • Blisko 600 niepowtarzalnych, zróżnicowanych ekranów, które aktywizują ucznia, rozwijają zdolności samokształcenia, pomagają pokonać ewentualne trudności w nauce.
  • Materiały do wykorzystywania na zajęciach terapii pedagogicznej, logopedycznej, na zajęciach wyrównawczych i rewalidacyjnych, a także jako utrwalenie lub uzupełnienie na lekcjach języka polskiego.

mTalent Potrafię. Obszar polonistyczny (klasy 4-6) to:

  • ćwiczenia adresowane do uczniów z trudnościami w uczeniu się języka polskiego,
  • materiał wspomagający organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej ze starszymi uczniami,
  • zestaw angażujących uczniów ćwiczeń, które integrują treści literackie, językowe, ortograficzne, gramatyczne i interpunkcyjne,
  • starannie dobrane, interesujące teksty kultury umożliwiające harmonijny rozwój umiejętności interpretacyjnych ucznia,
  • przyjazny przewodnik metodyczny z podpowiedziami i gotowymi propozycjami zajęć,
  • zestaw materiałów dodatkowych w pudełku (np. karty pracy do wydruku, poradnik metodyczny, tradycyjne pomoce dydaktyczne),
  • kurs obsługi narzędzia pozwalającego na tworzenie dodatkowych ekranów multimedialnych dla dzieci (np. większej liczby ekranów indywidualnie dostosowanych do danego ucznia lub zgodnych z jego bieżącymi zainteresowaniami).

Program mTalent Potrafię. Obszar polonistyczny (klasy 4-6), to zestaw różnorodnych ćwiczeń wspomagający i rozwijający system językowy, a także utrwalający i systematyzujący ogólną wiedzę polonistyczną i doskonalący wiele umiejętności z mnogich obszarów

Shopping Cart