Blog

Harmonijny Rozwój ZESTAW

3300,00 

Licencja otwarta –  nieograniczona ilość użytkowników i urządzeń.

SKU: EiSystem harmonijny rozwój pakiet Kategoria:

Harmonijny rozwój – zestaw 8 tematów

Harmonijny Rozwój Nowe wydanie
to pomoc dydaktyczna dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, “zerówek” (zarówno przedszkolnych jak i szkolnych) oraz dla pierwszych i drugich klas edukacji wczesnoszkolnej. To nauka przez zabawę – gry i ćwiczenia umożliwiają dzieciom zarówno współdziałanie i ruch, jak i ćwiczenie koncentracji uwagi czy małej grafomotoryki. Służą też m.in. do rozwijania umiejętności liczenia i porównywania, umiejętności językowych w zakresie słownictwa i zdolności abstrahowania i budowania świadomości ekologicznej. Ćwiczą też percepcję wzrokową, spostrzegawczość, koordynację wzrokowo-ruchową i uczą współpracy w grupie. W programie w unikalny sposób wykorzystano funkcję wielodotyku (multitouch) tablicy interaktywnej, dzięki czemu rysowanie i korzystanie z tablicy jest możliwe przez kilkoro dzieci jednocześnie.

Harmonijny rozwój zestaw zawiera:

  • pendrive z 24 interaktywnymi grami (przystosowanymi do zespołowego wykorzystania na tablicy multimedialnej),
  • 96 karty pracy do kopiowania (w niektórych zestawach dodano pojedyncze karty kolorowe, jednak znajdujące
    się na nich ćwiczenia powinno bez problemu dać się przeprowadzić także gdy do dyspozycji mamy wyłącznie czarno-białe ksero)
    przeznaczone do pracy indywidualnej,
  • 8 gier wykonanych z kartonów o dużym formacie, do zabawy na dywanie, do wykorzystania przez całą klasę lub duże grupy dzieci,
  • poradnik metodyczny.

Seria Harmonijny Rozwój to 7 tytułów:

Twórczość i konstrukcje
Zmysły i ruch
Poznawanie i rozumienie
Liczenie i porównywanie
Słowa i znaki
Przyroda i czas
Ekologia i środowisko
Święta i zwyczaje

Shopping Cart