Blog

Dziennik zajęć specjalistycznych (logopedycznych, terapii pedagogicznej i innych)

22,00 

SKU: Seventh Sea2 Kategoria:

Dziennik zajęć specjalistycznych (logopedycznych, terapii pedagogicznej i innych) został opracowany na podstawie najnowszej aktualizacji Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. (aktualizacja z dnia 16 lipca 2009 r.)

Jest to pozycja, której przejrzysta i czytelna forma ułatwia prowadzenie rzetelnej dokumentacji pracy terapeutycznej z dziećmi. Niniejszy dziennik posiada wypracowaną przez długie lata doświadczeń formę umożliwiającą:

– uporządkowanie istotnych dla terapeuty informacji nt dziecka: wieku, kontaktów z rodzicami/opiekunami;
– zapis diagnozy i zaleceń dotyczących terapii;
– szybką orientację w częstotliwości uczęszczania dzieci na zajęcia;
– przejrzystą analizę przebiegu terapii, postępów dzieci;
– uściślenie zakresu współpracy pomiędzy terapeutą a rodzicami/opiekunami dziecka (propozycja tzw. kontraktów).

Zawiera miejsce na:

– podstawowe dane o uczniach;
– diagnozę i indywidualny program terapii;
– ocenę postępów dziecka;
– dokładne zapisywanie treści prowadzonych zajęć;
– wykaz obecności uczniów na zajęciach;
– dokumentowanie przebiegu kontaktów z rodzicami;
– dokumentowanie przebiegu kontaktów z innymi specjalistami;
– dokumentowanie hospitacji, praktyk studenckich i zajęć otwartych;
– miejsce na notatki.

Dziennik nie zawiera miejsca na informacje mało przydatne w procesie terapeutycznym!

Shopping Cart