Blog

Różnicowanie fonemowe głosek cz. I i II

51,50 

Zestaw jest pomocą dydaktyczną służącą do prowadzenia zabaw dydaktycznych oraz ćwiczeń logopedycznych w zakresie utrwalania, m.in. różnicowania fonemowego głosek: ć – c – cz oraz dź – dz – dż. Pomoc ta może być wykorzystana w terapii logopedycznej z dziećmi już od 2 roku życia.

SKU: ab-art 74 Kategoria:

Opis produktu:
W skład zestawu wchodzą 2 CD ROM w kolorowej teczce:
1. Różnicowanie fonemowe głosek ć – c – cz (cz.I)
2. Różnicowanie fonemowe głosek dź – dz – dż (cz.II)

Powyższy zestaw jest pomocą dydaktyczną służącą do prowadzenia zabaw dydaktycznych oraz ćwiczeń logopedycznych w zakresie utrwalania, m.in. różnicowania fonemowego głosek: ć – c – cz oraz dź – dz – dż. Pomoc ta może być wykorzystana w terapii logopedycznej z dziećmi już od 2 roku życia.

Zestaw służy do:
utrwalania poprawnego brzmienia głosek: ć – c – cz oraz dź – dz – dż (każdej głoski oddzielnie, w zależności od rodzaju seplenienia),

ćwiczenia słuchu fonemowego (czyli ćwiczenia umiejętności koncentrowania się na izolowanym dźwię­ku mowy głoski dentalizowanej, umiejętności zauważenia jego istotnych cech poprawnej wymowy oraz wyodrębnienia początkowej, środkowej i koń­cowej głoski, jej odróżniania i utożsamiania),

utrwalania poprawne­go słuchowego różnicowania głosek: ć – c, c – cz ć – c – cz. (w dwóch wyrazach z opozycjami: ć – c, c – cz oraz w wyrazach przedsta­wianych za pomocą trzech obrazków z opozycjami: ć – c – cz), [odpowiednio: utrwalania poprawne­go słuchowego różnicowania głosek: dź – dz, dz – dź, dź – dz – dż (w dwóch wyrazach z opozycjami: dź – dz, dz – dż oraz w wyrazach przedsta­wianych za pomocą trzech obrazków z opozycjami: dź – dz – dż)],

ćwiczenia poprawnego czytania i pisania wyrazów z literami: ć(ci) – c – cz oraz dź(dzi) – dz – dź , (ćwiczenia można stosować w przypadku dzieci w młodszym wieku szkolnym szczególnie wówczas, gdy wadliwa artykulacja tych gło­sek znajduje swoje odbicie w pisaniu),

układania z rozsypanek literowych sylab, a z sylab wyrazów. Prezentowany zestaw ilustracji i napisów może także służyć do ćwiczeń utrwalających różnicowanie pomiędzy głoskami: dźwięczna – bezdźwięczna ć – dź, c – dz, cz – dż (szczególnie w przypadku mowy bezdźwięcznej).

Powyższa pomoc może służyć nie tylko logopedom. Można ją z powodzeniem stosować na zajęciach z dziećmi w ramach indy­widualnej bądź grupowej pracy kompensacyjno-korekcyjnej lub dydaktyczno-wyrównawczej w przedszkolu i w szkole. Można ją także stosować w pracy terapeutycznej z dziećmi dyslektycznymi (ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu). Pomoc może też służyć dziecku w domu.

Zestaw można wykorzystywać także w pracy z młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami artykulacyjnymi oraz z zaburzeniami analizy i syntezy słuchowo-dźwiękowej wyrazu.

Wymagania sprzętowe:
System MS-Windows 95, 98, NT, 2000, XP lub Millenium
Karta dźwiękowa

Shopping Cart