Blog

Czytanie ze zrozumieniem dla kl. 8 szkoły podstawowej [Część 2] Liryka, dramat

51,00 

Wydawnictwo WIR – Grażyna Małgorzata Nowak

SKU: WIR 28 Kategoria:

Czytanie ze zrozumieniem dla klasy 8 – część 2  to wybór testów sprawdzających umiejętność rozumienia czytanego tekstu. Ćwiczenia zostały przygotowane w oparciu o fragmenty utworów literackich, wybranych z wykazu lektur obowiązkowych nowej podstawy programowe języka polskiego z 2017 roku – klasa VIII.

Praca z testami ma na celu kształtowanie i rozwijanie zdolności rozumienia tekstu oraz doskonalenie umiejętności koncentracji, które są konieczne na każdym etapie edukacyjnym.

Materiał został podzielony według rodzajów literackich: epika, liryka, dramat – dzięki temu uczeń rozwija zdolność rozumienia tekstów o zróżnicowanej strukturze. Część I zawiera testy oparte na utworach epickich, natomiast w Części 2 uczeń ćwiczy rozumienie wierszy i tekstów dramatycznych.

Testy posiadają oddzielne karty z odpowiedziami i punktacją, co umożliwia wykorzystanie ćwiczeń zarówno podczas zajęć –              w szkole, jak i w trakcie indywidualnej pracy ucznia w domu.

Shopping Cart