Blog

CHCĘ MÓWIĆ – Pomoce do rehabilitacji afazji

Terapia osób z afazją – zestaw pomocy logopedycznych.

SKU: Har15 Kategoria: Tag:

Książka stanowi pomoc dla rodzin osób z afazją, na których to najczęściej spoczywa ciężar codziennej pracy rehabilitacyjnej afatyków. Autorka wyszła ze słusznego założenia, że chociaż terapia osób z afazją powinna być prowadzona pod okiem i pełnym nadzorem profesjonalnego terapeuty, to jednak ze względu na samą długość okresu rehabilitacji, to właśnie rodzina siłą rzeczy przejmuje odpowiedzialność za kontynuowanie żmudnych ćwiczeń.

Shopping Cart