Blog

Arteterapia a rozwój kompetencji językowych i komunikacyjnych dzieci ze spektrum autyzmu (ASD)

32,00 

Wydawnictwo WIR – Karina Szafrańska

Brak w magazynie

SKU: WIR 183 Kategoria:

Arteterapia wpływa na rozwój poznawczy, intelektualny i emocjonalny dziecka. Praca jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy arteterapia, a w szczególności drama, będąca metodą terapii pedagogicznej, może być skutecznym narzędziem kompetencji komunikacyjnych u dzieci z zespołem Aspergera.
Spis treści:

Wprowadzenie:
Charakterystyka uczniów z zespołem Aspergera
według Karen Williams

I. Arteterapia
Muzykoterapia
Muzykoterapia w terapii dzieci ze spektrum autyzmu
Choreoterapia
Biblioterapia
Terapia poprzez sztuki plastyczne
Stan badań nad skutecznością arteterapii

II. Drama
Podstawy teoretyczne dramy
Psychodrama
Socjodrama

III. Spektrum zaburzeń autystycznych
Kryteria diagnostyczne zaburzeń autystycznych wg DSM-IV
Kryteria diagnostyczne zaburzeń autystycznych wg DSM-V
Zespół Aspergera
Całościowe zaburzenia rozwoju a zespół Aspergera
Kryteria zespołu Aspergera wg ICD-10 (WHO, 1993)
Kryteria diagnostyczne Zespołu Aspergera według DSM IV
Zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym dzieci z ASD
Rozwój mowy i języka u dzieci ze spektrum autyzmu
Deficyty w komunikowaniu się
Charakterystyka zainteresowań, aktywności i czynności rutynowych
Zaburzenia sensoryczne w ASD
Inne objawy i zaburzenia występujące u dzieci ze spektrum autyzmu
Etiologia ASD
Neuropoznawczy model rozwoju teorii umysłu S. Barona-Cohena
(mind reading system)
Zaburzenia w rozwoju teorii umysłu u dzieci ze spektrum autyzmu
Trudne zachowania dzieci z ASD

IV. Uwarunkowania procesu komunikacji
Świadomość językowa a świadomość metajęzykowa
Kompetencje językowe
Sprawność językowa
Kompetencje komunikacyjne
Wpływ rozwoju teorii umysłu na rozwój kompetencji komunikacyjnych
Rola a kompetencje komunikacyjne
Użycie języka figuratywnego – wypowiedzi symboliczne

V. Zabawa w ujęciu psychologiczno-pedagogicznym
Zabawa dzieci autystycznych
Drama dzieci autystycznych
Stan badań nad wpływem dramy na możliwości komunikacyjne wysokofunkcjonujących dzieci z ASD

VI. Deficyt kompetencji komunikacyjnych jako cel oddziaływań dramowych
Drama jako system oddziaływań pedagogicznych
Wybrane terapie wspomagające rozwój wyokofunkcjonujących osób ze spektrum autyzmu
Podsumowanie i wnioski
Implikacje praktyczne
Zastosowana terminologia
Streszczenie
Summary
Aneks
Bibliografia

Liczba stron: 201

Shopping Cart