Blog

Zaburzenia percepcji wzrokowej

Zaburzenia percepcji wzrokowej w bardzo dużym stopniu utrudniają dzieciom naukę w szkole jak i funkcjonowanie w świecie.
Najczęściej zauważane objawy tych zaburzeń dają następujące zachowania wśród dzieci:

 • błędy ortograficzne- w sytuacji gorszej pamięci wzrokowej dzieciom trudność sprawia zapamiętanie obrazu graficznego litery. Najczęściej jest tak, że ten sam wyraz pisany jest raz poprawnie a raz błędnie,
 • trudności w różnicowaniu kształtów graficznych (figur, liter, cyfr),
 • nieprawidłowe rozplanowanie pisma na stronie w zeszycie i w liniaturze,
 • niechęć do układanek, puzzli oraz historyjek obrazkowych,
 • nieumiejętność zastosowania w praktyce reguł ortograficznych,
 • trudności w zapamiętywaniu liter o podobnym kształcie (d-b, g-b, m-w, p-b),
 • trudności w zapamiętywaniu i odwzorowywaniu liter na podstawie przedstawionego modelu lub z pamięci,
 • popełnianie licznych błędów przy przepisywaniu (najczęściej opuszczanie cząstek wyrazów lub liter),
 • dzieciom trudność sprawia odnajdywanie różnic w obrazkach,
 • można również zauważyć problemy z odwzorowaniem sekwencji ruchowych kilkuelementowych,

Dzieci, które są już na etapie odczytywania zdań robią to bardzo wolno i często niedokładnie. Zdarza się, że odgadują wyraz nie czytając go jednak. Nie rzadką sytuacją jest maskowanie owych trudności przez dzieci i na przykład uczenie się na pamięć tekstów, zadanych czytanek. Uwagę naszą powinno zwrócić to, czy dziecko właściwie rozumie to co przed chwilą przeczytało. Jest bowiem tak, że pomimo odpowiedniego poziomu inteligencji nie są w stanie powiedzieć co jest w tekście. Dzieci z zaburzoną percepcją wzrokową mają obniżony poziom aspiracji i ambicji, ponieważ zawsze wypadają gorzej na tle innych uczniów w klasie. Jak wiadomo sytuacja ta nie pozostaje bez echa w świecie dziecka, ponieważ idzie za tym pogorszenie zachowania. Uczeń nie radzi sobie i próbuje gdzieś wyładować swoje frustracje. Trudności w czytaniu utrzymują się w dalszych latach nauki i mają duży wpływ na uczenie się innych przedmiotów. Zaburzenia percepcji wzrokowej mogą być przyczyną trudności w nauce, takich przedmiotów jak zajęcia plastyczne – mozolne wykonywanie rysunków, a te z kolei są ubogie w szczegóły, często mają zaburzone proporcje oraz stosunki przestrzenne. Zaburzona orientacja na mapie utrudnia z kolei naukę geografii, a brak orientacji przestrzennej naukę geometrii. Dzieci z zaburzoną percepcją wzrokową mają kłopoty z nauką języków obcych.
Widać jak na dłoni jak ważna jest właściwa stymulacja percepcji wzrokowej u dzieci. Można z łatwością zorganizować to w formie zabawy czyli w takiej jaka dla dzieci jest jak najbardziej pożądana. Czasami nie warto robić wokół ćwiczeń wielkiego szumu, ponieważ nawet podczas spaceru czy jazdy samochodem możemy wplatać elementy ćwiczeń i wtedy dziecko nawet nie ma świadomości tego, że czegoś się uczy. Takie ćwiczenia spontaniczne powinniśmy robić każdego dnia i w każdej możliwej sytuacji. To zaprocentuje na przyszłość naszemu dziecku, warto.

Bibliografia:

 • Spionek H. „Zaburzenia rozwoju uczniów, a niepowodzenia szkolne”.
Shopping Cart