Blog

Zabawy paluszkowe dla małych dzieci

Zabawa towarzyszy człowiekowi przez całe życie i jest obok nauki i pracy ,,jedną z głównych form działalności człowieka, typową dla wieku dziecięcego.” Dziecko rodzi się nie tylko z silną potrzebą bawienia się, ale co więcej z ,,wiedzą” o tym, jaka zabawa i kiedy jest dla jego rozwoju korzystna. Potrafi domagać się zaspokojenia potrzeby bawienia się i to w sposób odpowiedni dla jego etapu rozwojowego, w jaki się w danej chwili znajduje (H. Olechnowicz 1988 r.)

Aktywność zabawowa nie jest czymś jednolitym. Istnieje wiele podziałów na różne rodzaje zabaw. Jeden z nich wyróżnia m.in.:

  • zabawy manipulacyjne
  • zabawy konstrukcyjne
  • zabawy tematyczne,
  • zabawy ruchowe,
  • zabawy dydaktyczne.
  • zabawy z elementami twórczości artystycznej

Zabawy paluszkowe- którym poświęcony jest artykuł- zaliczyć można do zabaw manipulacyjnych i ruchowych, a te, którym towarzyszy śpiew- do zabaw umuzykalniających. Są one podstawą do tworzenia innych, jakościowo wyższych rodzajów zabaw.
Zabawy paluszkowe są znane od pokoleń, przekazywane były dzieciom przez dziadków i rodziców w różnych wersjach. Jerzy Cieślikowski podaje, że zabawy paluszkowe były znane już starożytnym Grekom i Rzymianom. Do najbardziej znanych w Polsce należą Rodzinka, Kominiarz, Idzie rak, Sroczka …

więcej…artykuł płatny.

Shopping Cart