Blog

Studium przypadku – Kacper 2

Chłopiec urodził się w sposób naturalny o wadze 3600gr, otrzymując 10 pkt w skali Apgar. Rozwój fizyczny – siedzenie opóźnione, samodzielne chodzenie po 12 m.ż., leczenie rehabilitacyjne – lewostronny przykurcz.

U Kacpra stwierdzono sygmatyzm. Chłopiec nieprawidłowo realizuje głoski I i II szeregu (syczący i szumiący ). Mowa jest mocno zniekształcona, chłopiec mówi dość szybko, stosuje liczne uproszczenia, opuszcza głoski, przestawia sylaby w wyrazach i wyrazy w zdaniach. Bardzo słaba jest praca aparatu artykulacyjnego: języka i mięśnia okrężnego warg, usta podczas mówienia są zaciśnięte, co powoduje zaburzenie wyrazistość mowy. W mowie występują liczne agramatyzmy, często posługuje się bezokolicznikami.

Zaburzona jest percepcja słuchowa i słuch fonematyczny. Kacper ma bardzo duże trudności z analizą i syntezą sylabową i głoskową wyrazów, zaburzona jest pamięć słuchowa. Wskazane jest badanie słuchu fizjologicznego. Zaburzona jest również kinestezja artykulacyjna.

Koncentracja i uwaga kształtują się na poziomie wieku, chłopiec potrafi skupić się na zadaniu, chętnie podejmuje proponowane mu ćwiczenia

Chłopiec od października 2011 r. bierze regularnie udział w zajęciach logopedycznych. Chłopiec prowadzony jest programem MWSL i MRA.

Dzięki prowadzonej terapii poprawiło się rozumienie mowy oraz jakość mowy czynnej. Wskazany jest dalszy trening słuchowy (ponieważ nadal bardzo zaburzony jest słuch fonemowy) i artykulacyjny, jednak już jego wypowiedzi są bardziej zrozumiałe dla otoczenia.

Wywołane zostały głoski syczące i szumiące, wykonywane są ćwiczenia mające na celu ich automatyzację.

Shopping Cart