Blog

Skutki palenia papierosów w czasie ciąży

To, że palenie papierosów w ciąży jest zabronione wydaje się oczywiste. Tymczasem według badań: od 22% do 28% Polek w ciąży pali papierosy, w tym 40 % ciężarnych z wykształceniem podstawowym i 11 % z wykształceniem wyższym.

Czym grozi palenie w ciąży:

Palenie ogranicza dopływ do dziecka substancji odżywczych z organizmu matki oraz niezbędnych składników, które zapewniają mu stabilny rozwój na każdym etapie ciąży, a zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży, kiedy wykształca się łożysko, zastępujące dziecku płuca, nerki i przewód pokarmowy.

Przez łożysko do krwiobiegu i układu nerwowego płodu przenika zarówno tlenek węgla (który blokuje zdolność krwi do transportowania tlenu, jak i nikotyna, która długotrwale obkurcza naczynia łożyska, pogłębiając niedotlenienie.

  • następuje przyspieszenie akcji serca płodu (o 39 uderzeń na minutę), które trwa przez kilka do kilkunastu minut po zgaszeniu przez matkę papierosa
  • zaburzenia w naczyniach wieńcowych serca, w mózgu i kończynach,
  • niewydolność narządowa – niedojrzałe są m. in. płuca, wątroba, ośrodkowy układ nerwowy,
  • nieprawidłowo wykształcony układ odpornościowy, układ krążenia, a także termoregulacja

Paląc ciężarna kobieta ryzykuje wystąpienie przodującego łożyska, krwawień i krwotoków w ciąży, zgonu okołoporodowego na skutek niewydolności łożyska. Zwiększa się również ryzyko, że dziecko urodzi się martwe.

Co grozi dziecku, którego mama pali w ciąży:

  • Niska waga urodzeniowa. Wypalenie paczki papierosów dziennie zwiększa ryzyko urodzenia dziecka o wadze poniżej 2,5 kg.
  • Wcześniactwo.
  • Wady wrodzone, np: wrodzony rozszczep powłok brzusznych, rozszczep wargi lub podniebienia, wady żołądka, jelita, serca i układu sercowo – naczyniowego.
  • Zagrożenie zespołem nagłej śmierci łóżeczkowej
  • Wyższy wskaźnik zachorowalności i śmiertelności aż do 5 roku życia
  • Astma, która występuje 2 do 3 razy częściej niż u dzieci, których matki nie paliły. Warto podkreślić, że nawet palenie tylko w pierwszym trymestrze ciąży zwiększa możliwość wystąpienia astmy, a także przewlekłego zapalenia ucha środkowego, które jest główną przyczyną głuchoty w wieku dziecięcym oraz różnorakich alergii.

Dzieci palących matek mają nieznaczny deficyt w rozwoju fizycznym, w zdolnościach intelektualnych, rozwoju emocjonalnym i zachowaniu.

Badania naukowców z University of Toronto dowodzą, że toksyczne substancje chemiczne obecne w dymie papierosowym, przed ciążą lub gdy kobiety wybierają karmienie piersią, drastycznie zmniejszają ilość pęcherzyków jajnikowych (zawierających komórki jajowe). Dalsze prace naukowców, prowadzone na myszach pokazują, że efekt szkodliwych węglowodorów ujawnia się również u ich żeńskiego potomstwa.

Jeżeli partner pali papierosy:

Palenie może wywołać niepłodność u mężczyzn, a nałogowi palacze mają mniej plemników i są one gorszej jakości. Bardzo groźne dla płodu, a także dla przyszłej matki, jest również palenie
bierne, czyli przebywanie wśród osób palących i wdychanie wszystkich substancji toksycznych, które palący wdycha, a wydycha w postaci dymu. Przedostają się one do organizmu osób będących w jego otoczeniu i mają bardzo groźne konsekwencje.

Dziecko, którego rodzice palą przy nim w domu, bez wątpienia staje się biernym palaczem. Skutkiem jest obniżona odporność, wzrost zachorowalności na choroby nowotworowe i układu krążenia, jak również pojawienie się dolegliwości ze strony układu oddechowego, który staje się słabszy i bardziej wrażliwy na wirusy oraz bakterie. Wdychana nikotyna wpływa także na obniżenie poziomu zdolności poznawczych u dzieci i młodzieży. Poza tym palenie przez osoby dorosłe wpływa na kształtowanie się postaw i zachowań wobec substancji uzależniających u dzieci w przyszłości.

Shopping Cart