Blog

Skala Apgar- co to jest?

Amerykańska lekarka Virginia Apgar w 1953 roku wymyśliła prosty system oceny stanu noworodka.
Skala punktowa obejmuje pięć objawów:

A (Appearance- wygląd): kolor skóry
P (Pulse- puls): ilość uderzeń serca na minutę
G (Grimace- grymas): reakcja na bodźce
A (Activity- aktywność): napięcie mięśni
R (Respiration- oddychanie): regularność oddechu

ocenę noworodka przeprowadza się w 1, 3, 5, 10 minucie życia
z każdej kategorii noworodek może dostać od 0 do 2 pkt.
Na podstawie ilości punktów lekarz określa stan noworodka

A kolor skóry- zależy od stężenia tlenu w krwi noworodka- im go mniej, tym skóra jest bardziej blada a czasem nawet sina,

2 pkt – skóra zaróżawia się z każdym oddechem
1 pkt – skóra jest blada, nóżki lub rączki są sine
0 pkt – całe ciałko dziecka jest sine

P puls (czynność serca) – wraz z odcięciem pępowiny zamykają się naczynia pępowinowe oraz otwór pomiędzy prawą a lewą częścią serca – serce powinno bić miarowo w rytmie ok. 140 uderzeń/minutę.

2 pkt – przy tętnie powyżej 100 uderzeń na minutę
1 pkt – przy tętnie poniżej 100 uderzeń na minutę
0 pkt – brak wyczuwalnego tętna i konieczna reanimacja

G odruchy- po porodzie noworodek ma wkładany cewnik do noska by sprawdzić czy jest on drożny, przy okazji lekarz obserwuje reakcje dziecka na taką ingerencję

2 pkt – jeśli dziecko okazuje niezadowolenie lub/i zaczyna kaszleć czy kichać
1 pkt – jeśli jest jedynie grymas niezadowolenia
0 pkt – całkowity brak reakcji

A napięcie mięśni – po porodzie noworodek ma zgięte rączki i nóżki we wszystkich stawach, a mięśnie są napięte i stawiają opór przy próbie prostowania

2 pkt – przy prawidłowym napięciu
1 pkt – przy napięciu osłabionym
0 pkt – gdy ciało jest wiotkie

R oddech – po porodzie dziecko łapie pierwszy oddech, a pęcherzyki płucne wypełniają się powietrzem, towarzyszy temu zazwyczaj głośny krzyk, początkowo oddech jest łapczywy i nieregularny, a po chwili już miarowy

2 pkt – jeśli jest głośny krzyk i oddech miarowy
1 pkt – słaby krzyk i oddech nieregularny
0 pkt – gdy noworodek ma kłopot ze złapaniem pierwszego oddechu, konieczna jest reanimacja

Bibliografia:

  • M. Kornacka ; E. Musialik – Świetlińska ; J. Świetliński; J. Książyk; M. Migdał; G. Brożek;
  • Zejda „Ocena przydatności skali Apgar: ogólnopolska ankieta dotycząca oddziałów noworodkowych.”
Shopping Cart