Blog

Siła dźwięku – kamertony

Dźwięki tak samo jak kolory i zapachy otaczają nas z każdej strony. Nie da się przed nimi uciec, ani ich zlekceważyć. Całe nasze życie zdominowane jest przez dźwięk, przecież wydaje je każdy przedmiot a ponadto również my sami. Przez długie lata ludzie nie wykorzystywali siły drzemiącej w dźwiękach, słuchali ich, ale nie oddziaływali nimi. Terapia kamertonami to stosunkowo nowa metoda pracy za pomocą dźwięku. Mówiąc o muzykoterapii dogłębnej – komórkowej mamy na myśli usprawnianie takich obszarów jak przywracanie równowagi psychicznej i fizycznej falami dźwiękowymi kamertonów, które muszą być odpowiednio dobrane do schorzeń i chorych narządów. Stosowanie muzykoterapii powinno odbywać się profilaktycznie i mieć na celu utrzymanie w zdrowiu całego organizmu, dawać duszy ukojenie, spokój i poczucie wewnętrznej radości a umysłowi wyciszenie. Nie można jednak zastępować tradycyjnego leczenia oddziaływaniem kamertonów, ponieważ jest to terapia wspomagająca i należy o tym pamiętać.

Używanie kamertonów uznawane jest za naturalną metodę leczenia. Procesy zachodzące w naturze w dużej mierze pokazują filozofię używania fal dźwiękowych kamertonów.

Kiedy osoba słucha dźwięków, które wydaje kamerton tworzy się archetypowy rezonans kończący się fizycznym i psychicznym zjednoliceniem naszego umysłu, ciała i ducha. Ma to miejsce na poziomie fizycznym w granicach ucha wewnętrznego, dzięki pobudzeniu ślimaka, a następnie ważnych przewodów, które biorą udział w słyszeniu. Kamertony znane są na świecie z tego, że za ich pomocą stroić można instrumenty i w taki właśnie sposób nasz system nerwowy dostraja się do tonacji jego dźwięku. Właśnie dzięki temu, że ludzie posiadają umiejętność dostrajania się do dźwięków jak instrumenty muzyczne, z powodzeniem uznać można zastosowanie szeregu technik, które doprowadzają chore komórki do wyleczenia poprzez proces dostrajania ich do właściwych częstotliwości, częstotliwości balansu i zdrowia.

Osobą, która zainteresowała się działaniem fali dźwiękowej na chory organizm człowieka, i która poświęciła na to wiele lat swojego życia jest Barbara Romanowska. Z książki, którą na ten temat napisała czytamy na co wpływa użycie kamertonu, użycie fali dźwiękowej o konkretnej częstotliwości.

Kamertonów terapeutycznych używa się:

 • Do przywrócenia prawidłowej równowagi energetycznej,
 • Do pozbycia się negatywnych emocji,
 • Do pobudzenia wzrostu i rozwoju duchowego,
 • Do dokonania prawidłowych zmian i umożliwienia poczucia własnej harmonii,

Kamertony stosowane są często na ściśle określone punkty akupunktury i akupresury, by poruszyć i udrożnić system energii przepływającej przez kanały energetyczne zwane czakramami lub czakrami.”

„Podczas sesji muzykoterapii dogłębnej-terapii kamertonami lub tuż po niej, każda osoba może doświadczyć kilku lub nawet kilkunastu z wymienionych odczuć:

 • Równowaga wewnętrzna,
 • Ulga w bólu,
 • Relaks,
 • Uwolnienie od stresów,
 • Wyciszenie,
 • Uspokojenie,
 • Lekkość,
 • Głęboki spokój,
 • Wolność,
 • Opanowanie,
 • Uzdrowienie, zdrowie,
 • Harmonia,
 • Poczucie bezpieczeństwa,
 • Szczęście,
 • Żywotność i wigor,
 • Otwarcie serca,
 • Uczucie odświeżenia,
 • Pojawienie się zaufania,
 • Rozwój intuicji i wyobraźni,
 • Podwyższenie zdolności uczenia się,
 • Zachęcenie do narzucenia sobie własnej dyscypliny i ćwiczeń,
 • Oczyszczenie sumienia,
 • Uczucie wybaczenia,
 • Jasność i światło, oświecenie,
 • Pojawienie się innego stanu świadomości,
 • Wyczuwanie ruchu płynącej energii jako mrowienie, ciepło lub zimno,
 • Proces oczyszczania wyczuwany jako chwilowe „kłucia”, napięcia, fale gorąca lub wiatru, chodzące po ciele krótkotrwałe bóle, pobolewania,
 • Nowy obraz uświadamiania sobie siebie we Wszechświecie,
 • Obudzenie Jaźni (własnego jestestwa, świadomości-kim jestem),
 • Poczucie „bycia” przechodzi na wyższy poziom przynosząc akceptację,
 • Naprawienie traumatycznych przeżyć z przeszłości na własnym obszarze energii,
 • Głębokie zrozumienie uzdrawiania w oparciu o duchową świadomość,
 • Uczucie połączenia z Duszą i Bogiem,
 • Usunięcie negatywnej i zablokowanej energii z obszarów ciała (organów),
 • Usunięcie negatywnej i zablokowanej energii z aury,
 • Pozwolenie na „odpuszczenie” i ujście problemów z przeszłości,
 • Regres do wydarzeń z przeszłości i akceptacja stanu rzeczy,
 • Uczucie połączenia z ziemią –tzw. uziemienie,”

Uważam, że warto zainteresować się tą metodą terapii, ponieważ pokazuje nam całkiem inne spojrzenie na terapię alternatywną. Warto również zainteresować się wynikami jakie daje używanie kamertonów. Zachęcam do poczytania na ten temat.

 

Bibliografia:

 • Barbara Angel Romanowska „MUZYKOTERAPIA dogłębna-komórkowa”
Shopping Cart