Blog

Rozwój mowy dziecka – informacje praktyczne

Drodzy rodzice, opiekunowie, wychowawcy.
Opracowanie to kieruję do Was, aby przedstawić Wam, jak powinien przebiegać prawidłowy rozwój mowy Waszych dzieci, oraz uczulić Was na występujące niekiedy zaburzenia mowy bądź jej opóźnienie.

Porozumiewanie się z otoczeniem polega na rozumieniu, nadawaniu i odbieraniu komunikatów słownych. Aby zrozumieć kierowane do nas wypowiedzi musimy je usłyszeć, zróżnicować, utożsamić i zapamiętać.

Inne będą możliwości rozumienia i nadawania informacji słownych u dziecka rocznego, inne u 3-latka, 5-latka i dzieci starszych. Zakres słownictwa z wiekiem będzie się rozszerzał, wyższy będzie rozwój procesów poznawczych i myślowych dziecka, usprawniał się będzie również aparat artykulacyjny.

Dziecko 3 – letnie

Rozumie to, co do niego mówimy, przy czym treści naszych wypowiedzi nie mogą wybiegać poza wcześniejsze doświadczenia dziecka.

Dziecko spełnia polecenia zawierające znane mu wyrazy (np. wskazuje części twarzy, ciała, przynosi przedmioty, pytane – podaje swoje imię, wykonuje codzienne czynności według podanych poleceń słownych np. połóż lalkę spać).

Dziecko w tym wieku komunikuje się już z otoczeniem za pomocą zdania dwu-, trzy- wyrazowego. Mówi chętnie i dużo. Opowiada o tym, co widzi, czuje (np. pada deszcz, jest zimno itp.).

Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.

Shopping Cart