Blog

ROTACYZM WSTYDLIWA WADA

Bardzo często czyta się i słyszy, jak ludzie dorośli piszą i mówią, że przeszkadza im to, iż nie wymawiają prawidłowo „tego głupiego” – r. Zastanawiają się, czy w ich wieku istnieje jeszcze szansa na „wyleczenie tej dolegliwości”? Czy ma sens udanie się do logopedy i czy to wypada, żeby w ich wieku uczęszczać na terapię? Najczęściej dorośli zamiast starać się nauczyć prawidłowo wymawiać „r” starają się po prostu nie używać wyrazów z tą głoską. Często nie wiedzą, gdzie mają się udać po pomoc i jak rozwiązać swój problem.

Jeżeli osoba dorosła ma problem z mową powinna zgłosić się do logopedy w poradni logopedycznej. W poradniach wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego, wtedy terapia jest bezpłatna. Jednak oprócz ćwiczeń w poradni należy nastawić się na ćwiczenia w domu, bo tylko żmudną pracą można osiągnąć pożądany wynik.

Co to jest rotacyzm ?
R jest spółgłoską przedniojęzykową-dziąsłową, ustną, dźwięczną, drżącą. Przy jej wymowie wibruje czubek języka. Boki języka przylegają do wewnętrznych powierzchni górnych zębów i dziąseł.
Głoska r pojawia się w dojrzałej postaci zwykle pod koniec 4 roku życia. Często ulega ona różnym zniekształceniom i zaburzeniom. Może być deformowana (rotacyzm właściwy), zmieniana na inną głoskę wymawianą prawidłowo np. j, ł, d, w, l (pararotacyzm) lub opuszczana (mogirotacyzm). Ponieważ jest to jedna z ostatnich głosek pojawiających się w toku rozwoju mowy dziecka, cechuje ją największa liczba zniekształceń.

Przyczyny rotacyzmu
Często zdarza się, że przyczyną rotacyzmu właściwego u małych dzieci (do 5 roku życia) jest nieprawidłowa postawa najbliższego otoczenia, które nie akceptuje faktu zastępowania lub opuszczania głoski r. Wtedy dzieci, u których aparat artykulacyjny nie jest jeszcze gotowy do wymawiania prawidłowego r (dziąsłowego), poszukują artykulacji zastępczej, łatwiejszej dla nich do zrealizowania (np. języczkowe, gardłowe).
Przyczyn rotacyzmu może być wiele m.in. niesprawny czubek języka (za duży i za gruby język, obniżone albo wzmożone napięcie mięśniowe, zbyt krótkie wędzidełko języczkowe), nieprawidłowy słuch, nieprawidłowe wzory wymowy osób z otoczenia dziecka.

Rodzaje rotacyzmu właściwego

 • reranie języczkowe – zamiast czubka języka, drgania wykonywane są przez języczek znajdujący się na końcu podniebienia miękkiego
 • reranie wargowe
 • dwuwargowe–drgają obie wargi – furmańskie r
 • wargowo–zębowe – dźwięk powstaje w wyniku drgań dolnej wargi zbliżonej do górnych siekaczy lub górnej wargi zbliżonej do dolnych siekaczy.
 • reranie międzyzębowe – polega na drganiu czubka języka wsuniętego między zęby
 • reranie policzkowe lub boczne – prąd powietrza skierowany jest w bok, wprawiając w drgania policzki. Przy takiej realizacji głoski r drga czubek języka lub krawędzie języka oraz jeden lub dwa policzki.
 • reranie podniebienne – polega na zbliżeniu tylnej części języka do podniebienia miękkiego. Podczas artykulacji wibruje całe podniebienie miękkie.
 • reranie gardłowe–powstaje między nasadą języka a tylną ścianą gardła, wymowa głoski r zbliżona jest do wymowy francuskiej dźwięku r.
 • reranie nosowe – realizacja nosowa głoski r często współwystępuje z nosową wymową innych dźwięków. Taka artykulacja powstaje w wyniku nie domykania wyjścia do jamy nosowej.
 • reranie boczne – strumień powietrza przeciska się między krawędzią boczną języka a górnymi dziąsłami, powodując powstanie nieprzyjemnego brzmienia.
 • reranie krtaniowe – polega na krtaniowej realizacji głoski r.
 • reranie językowo-wargowe – polega na językowo-wargowej artykulacji głoski r.
 • reranie językowo–boczne – to boczna, często jednouderzeniowa artykulacja głoski r.
 • reranie świszczące – wymowa głoski r jest znacznie przedłużona i wzmocniona.

Przy terapii rotacyzmu bardzo ważne jest usprawnienie języka i warg.
Przykładowy zestaw ćwiczeń narządów artykulacyjnych przygotowujących do wywołania głoski r.

Ćwiczenia języka

 • nagryzanie brzegów języka zębami – masowanie i rozciąganie języka
 • wsunięcie przedniej części języka między zęby i delikatne żucie go – masaż języka
 • przeciskanie języka przez jak najbardziej zbliżone do siebie zęby
 • wysuwanie szerokiego języka z ust – „pokazywanie łopaty”
 • odklejanie językiem z podniebienia chrupek kukurydzianych
 • klaskanie czubkiem języka o podniebienie twarde, od najwolniejszych uderzeń do najszybszych – „jedzie konik”
 • odrywanie języka przyklejonego całą powierzchnią do podniebienia – mlaskanie
 • zlizywanie z przedniej części podniebienia twardego przyklejonego kawałka czekolady, kropli miodu
 • naśladowanie lub ssanie prawdziwego cukierka czubkiem języka
 • przytrzymywanie paska papieru wargami, a następnie zdmuchiwanie go z ust
 • szybkie wypowiadanie głoski l
 • szybkie i kilkukrotne wybrzmiewanie ly z językiem uderzającym o górną wargę
 • wielokrotne, energiczne wybrzmiewanie
  – te, te, te
  – ty, ty, ty
  – de, de, de
  – dy, dy dy
 • naśladowanie różnych odgłosów:
 • rybki – plum
 • indyka – gul
 • bociana – kle
 • mycia – chlapu
 • jazdy konnej – patataj
 • śpiewanie różnych melodii na sylabach:
 • la, la, la
 • lo, lo, lo
 • le, le, le
 • lu, lu, lu
 • ly, ly, ly
 • coraz szybsze wypowiadanie zbitki sylabowej lalolule
 • szybkie kikukrotne powtarzanie:
 •  nalapatada
 • nolopotodo
 • nelepetede
 • nuluputudu
 • nylypytydy
 • coraz szybsze i wielokrotne wypowiadanie zbitki bd
 • powtarzanie stopniowo przyspieszając:
 • bda , bdo, bde, bdu, bdy
 • pta, pto, pte, ptu, pty
 • bda – pta
 • bdo – pto
 • bde – pte
 • bdu – ptu
 • bdy – pty
 • wielokrotne szybkie powtarzanie:
 • tedamwa
 • tat tedat
 • ente dente
 • lelum polelum
 • ble
 • tle, tlo, tlu
 • unoszenie czubka języka do podniebienia podczas szerokiego otwierania jamy ustnej i szybkie, wielokorotne wymawianie przytępionych głosek t, d oraz zbitek spółgłoskowych td, tdn i zbitek sylabowych:
 • teda – teda
 • tede – tede
 • tedo – tedo
 • tedu – tedu
 • tedy – tedy
 • unoszenie czubka języka do wałka dziąsłowego, wymawianie przedłużonego d z równoczesnymi energicznymi, poziomymi ruchami palcem po wewnętrznej powierzchni języka lub wędzidełku podjęzyczkowym
 • uniesienie języka do wałka dziąsłowego i mocne dmuchnięcie na czubek języka, do pojawienia się tr
 • mocne akcentowanie t podczas wybrzmiewania tll, tll, trl szeptem, a potem głośno
 • powtarzanie szeptem, a potem głośno:
  – la, la , la trla
  – lo, lo, lo trlo
  – lu, lu, lu trlu
  – le, le, le, trle
  – ly, ly, ly, trly
  – li, li, li, trli
 • wypowiadanie szeptem i głośno trla, trlo, trle, trlu, trly
 • naśladowanie głosów, zaczynając od szeptu:
 • śpiewu ptaków – tri li li
 • gry na trąbce – tra ta ta, tru tu tu, tre te te
 • warczenia psa – wrr
 • odlotu ptaków – fru, fru
 • ćwierkania wróbli ćwir, ćwir
 • zatrzymywania konia – pr, pr
 • odgłosu świnki – chrum, chrum
 • chrapania – chr, chr
 • dzwoniącego dzwonka- dryń, dryń
 • chrupania – chrup, chrup
 • zapalania światła – pstryk
 • łamania gałęzi – trach
 • częste ale krótkie żucie gumy (do utraty smaku)

Ćwiczenia warg

 • naśladowanie odgłosów z otoczenia:
 • gdy zmarzniemy – brr, brr
 • ruszającego motocykla – brum, brum
 • parskania konia – prr, prr
 • energiczne poruszanie warg bokiem palca
 • parskanie wargami z językiem wysuniętym między mini
 • pionowe ruchy palcami po wargach naśladujące grę na gitarze lub harfie.
Shopping Cart